Raadsbijeenkomsten mei 2017

10 Mei 2017 Commissie Samenleving
Woensdag 10 mei vergadert de commissie Samenleving. Op de voorlopige agenda voor deze commissievergadering staan de onderwerpen Zienswijze begroting 2018 Stichtse Groenlanden, Inzet extra middelen van het rijk armoedebestrijding kinderen (Klijnsmagelden) en de Kwartaalrapportage Stadspas Nieuwegein. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

10 en 11 mei 2017 Commissie ROM
Ook op woensdag 10 mei vergadert de commissie ROM. Op die datum komen de onderwerpen Startnotitie bestemmingsplan e.o. met toepassing coördinatieregeling Wet ruimtelijke ordening, het Groenstructuurplan en de ontwerp-programmabegroting 2018 RUD aan de orde. Op donderdag 11 mei wordt deze vergadering voortgezet met de onderwerpen Nieuw besluit op bezwaar Handelskade/Koninginnensluis, het Woningbouwprogramma 2030 en Regionale ontwikkelingen.

11 mei 2017 Commissie ABZ
De voor 11 mei geplande vergadering van de commissie ABZ is komen te vervallen.

Datum Overige bijeenkomsten
18 mei 2017 Raadsvergadering

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren