Katern

Raadsbijeenkomsten juni 2017

21 juni 2017                Commissievergadering Financiële stukken

Op woensdag 21 juni is een commissievergadering over financiële stukken. Op de voorlopige agenda de Voorjaarsnota 2017 en de Kadernota 2018. Aanvang van deze vergadering is 20.00 uur.

22 juni 2017                Raadsvergadering

Donderdag 22 juni, aanvang 20.00 uur, vergadert de gemeenteraad. Op de voorlopige agenda voor deze vergadering staan als te bespreken onderwerpen het Vernieuwingsplan Rijtuigenbuurt, de Ruimtelijk-economische koers en uitvoeringsagenda U10-gemeenten, de vaststelling thema’s Economische Visie en het Citymarketingplan Nieuwegein.

29 juni 2017                Voorjaarsdebat

Op donderdag 29 juni 2017 is vanaf 14.00 uur het voorjaarsdebat van de gemeenteraad. Tijdens het voorjaarsdebat wordt de kadernota besproken waarin de kaders voor de begroting 2018 worden vastgesteld. Ook de andere financiële stukken zoals de jaarstukken 2016 en de voorjaarsnota 2017 worden dan besproken.

De vergaderingen van 21, 22 en 29 juni worden gehouden in het Stadshuis, Stadsplein 1.

Datum Overige bijeenkomsten Aanvang
3 juli 2017 Raadsinformatiebijeenkomst Wet sociale werkvoorziening 20.00 uur

 Algemene informatie

De agenda’s voor de vergaderingen van 21 en 22 juni zijn te raadplegen via de website http://www.nieuwegein.nl/gemeenteraad. De agenda voor het Voorjaarsdebat van 29 juni wordt later toegevoegd. Alle vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

Speciale uitnodiging voor de commissievergaderingen van de gemeenteraad

Sinds maart 2017 experimenteert de gemeenteraad van Nieuwegein met een vernieuwde vergaderwijze. Dit is voor inwoners van Nieuwegein vooral te merken tijdens de commissievergaderingen. Tijdens de commissievergaderingen houden de commissieleden geen lange betogen meer, maar voeren zij een gesprek en stellen vragen aan het college, elkaar en aan andere belangstellenden bij een (raads)voorstel dat op de agenda staat. Iedere belangstellende mag aan de vergadertafel plaatsnemen op het moment dat het betreffende agendapunt wordt besproken. U kunt dan eerst uw naam noemen en aangeven waarom u mee wil praten. Daarna kunt u deelnemen aan de vergadering en vragen stellen of opmerkingen maken, zowel richting de commissieleden als de aanwezige wethouder(s).

U kunt zich hiervoor aanmelden tot een half uur voor de vergadering in de betreffende vergaderruimte of via griffie@nieuwegein.nl . We zijn nu nog in de experimenteerfase en gaan de werkwijze in de zomer van 2017 evalueren. Wij horen dus ook graag van u wat u van de nieuwe werkwijze vindt. We hopen dat u met ons meedenkt. Komt u vooral kijken of meepraten tijdens de commissievergadering op 21 juni 2017.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren