PvdA pleit voor meer alertheid en zorg kwetsbare jeugd

De PvdAin Nieuwegein  heeft tijdens de ‘Avond van de Raad’ van 16 april grote zorgen geuit om kwetsbare kinderen tijdens de Corona-crisis. Volgens PvdA-raadslid Emiel Holtermann zijn scholen sinds het uitbreken van de crisis het contact verloren met veel leerlingen. “Deze kinderen zijn hierdoor niet alleen onbereikbaar voor onderwijs op afstand, maar ook voor signalering van problemen.” Volgens hem wordt zorg en ondersteuning in groepsverbanden en op scholen niet of nauwelijks meer geleverd. Dagbehandeling wordt nauwelijks meer gegeven.

Instellingen vrezen een terugval bij cliënten omdat er nu geen bezoek mag komen en omdat er vaak alleen hulp op afstand via beeldbellen of telefoon kan worden geboden. Daar komt bij dat bij minder draagkrachtigen digitale hulpverlening niet altijd mogelijk is omdat er geen internet of computer in huis is.

“En wat gebeurt er met kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie vanwege huiselijk geweld, vechtscheidingen of seksueel misbruik?”, zo vraagt hij zich af. Er zijn volgens het PvdA-raadslid sterke aanwijzingen dat de onveiligheid van kwetsbare kinderen tijdens deze crisis toeneemt. Vorig weekend waarschuwt Veilig Thuis Utrecht dat er ook veel leed moet zijn dat niet wordt gemeld en dat de meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling in Utrecht heftiger worden.

Het is volgens Holtermann niet te overzien wat de uiteindelijke impact van deze crisis is op de kinderen. Jeugdhulp wordt nu uitgesteld én door de crisissituatie ontstaat veel nieuwe psychosociale problematiek. “Dit vraag niet alleen om extra alertheid van scholen en jeugdzorg, maar ook die van ons als gemeente.”

In antwoord op de vragen gaf wethouder Jan Kuiper aan dat hij de zorgen deelt, maar dat we in Nieuwegein door goede samenwerking van scholen, kinderopvang, jeugdzorg en Geynwijs op de goede weg zijn. Volgens hem is het aantal kwetsbare jongeren die niet bereikt kon worden afgelopen weken teruggebracht van 50 tot 10.

Emiel Holtermann

One thought on “PvdA pleit voor meer alertheid en zorg kwetsbare jeugd

  1. John

    De PvdA moet zich ook eens zorgen maken om de ouderen..

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren