Katern

Puberteit op het Oosterlicht College

De ouderraad van het Oosterlicht College heeft op 29 maart jl. een ouderavond georganiseerd over puberteit. Dat het onderwerp ouders bezig houdt, bewees de flinke opkomst. De heer Iek de Vos hield een inleiding getiteld ‘Pubers kunnen niet luisteren’. Hij is counsellor voor jongeren met gedragsproblemen en trainer voor docententeams met het thema ‘Communiceren met pubers’.
De puberteit is een tijd van grote veranderingen. De rol van ouders verandert, de sociale structuren veranderen. De groepsdruk is groter dan de eigen wil. Ouders hebben moeite met deze veranderingen. De hersenen zijn in ontwikkeling en dat kan nog wel duren tot ze een jaar of 20 zijn. Toch is het iets van alle tijden. Wat wel anders is, is dat er naast de thuis-, school- en vriendenmilieus er nu ook de virtuele wereld is. Het is belangrijk met je puber te blijven communiceren. Negatief gedrag moet je niet accepteren. Na de inleiding wisselden de ouders in groepen van ca. 10 personen ervaringen uit. Tijdens de aansluitende vragenronde kwamen vooral vragen over computergebruik. De heer De Vos stelde dat alles wel weer in balans komt. Als de nieuwigheid van de electronica er af is, komt er weer meer ruimte voor communiceren. Ouders moeten wel aangeven wat hun grenzen zijn.Aan het einde van de avond kreeg een aantal ouders, dat woordvoerder in hun groepje was, het boek ‘Puberbrein Binnenstebuiten’ van Nelis & van Stark cadeau van de ouderraad. Hoewel sommige ouders meer tips hadden verwacht over het omgaan met hun pubers, vond men het een zeer leerzame avond. Het was, zoals de heer De Vos de bal terugspeelde naar een ouder: “Wat wilt u graag horen?”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk