Provincie Utrecht: ‘Reizigers vinden weg terug naar Utrechts OV’

Na lastige jaren door de coronapandemie maakte de reiziger in 2022 weer meer gebruik van het openbaar vervoer (OV). Het maatschappelijk leven kreeg enigszins haar oude vorm terug. Ondanks dat het OV hard is geraakt door covid zien we een herstel van het OV gebruik. Dit blijkt uit de verschenen Jaar- en trendrapportage OV 2022 met cijfers over het openbaar vervoer in de provincie Utrecht.

Arne Schaddelee van de provincie Utrecht laat weten: ‘Er gebeurde meer in 2022. Denk aan de ingebruikname van de doorkoppeling van de tram in het Stationsgebied, zodat van Nieuwegein/IJsselstein in ene naar het USP gereisd kan worden. Daarnaast ook het onderzoek naar de veiligheid van tramoverwegen, en het plaatsen van de bewaakte spoorovergang aan de Symfonielaan in Nieuwegein. Ook hebben we concrete stappen gezet in het terugdringen van het booggeluid van onze trams. Omwonenden hadden hier veel last van, het geluid had grote impact op het leven van sommigen. We zijn nog niet overal waar we willen zijn, maar het geluid is op veel plekken terug op het niveau van vóór de nieuwe trams.’

Een samenvatting uit de Jaar- en trendrapportage OV 2022 laat verder zien dat de reiziger het OV hoog waardeert. De reizigers geven de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht een rapportcijfer gelijk aan of hoger dan het landelijk gemiddelde van 7,8. Reizigers zijn tevreden over de kans op een zitplaats in al onze voertuigen. De bussen en trams zijn schoon, informatie in voertuigen is voldoende aanwezig en men is zeer te spreken over het gebruiksgemak van de OV-chipkaart.

Rituitval
Door het toegenomen personeelstekort, stakingen en een hoog ziekteverzuim onder de chauffeurs begin 2022 door corona zijn er ten opzichte van verleden jaar veel meer ritten uitgevallen. Ook de tram kent een forse rituitval. Dit komt ook door de vele storingen waarmee de tram in 2022 te kampen had.

Stiptheid
Reizigers willen dat het openbaar vervoer op de geplande tijd komt. Stiptheid is dan ook een belangrijke indicator van de kwaliteit (betrouwbaarheid) van het OV. Bij U-OV, die vooral buslijnen in en om de stad Utrecht verzorgt, is de stiptheid nauwelijks veranderd ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de trams van U-OV is een lichte stijging te zien. Er reden meer trams op tijd ten opzichte van 2021. Bij Syntus Utrecht, de vervoersmaatschappij die vooral in de regio rijdt, is de stiptheid iets gedaald ten opzichte van 2021. Dat komt met name door meer files op de weg.

Aantal reizigers
Het aantal reizigers is bij beide vervoerders flink gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. 34,8 miljoen reizigers checkten in bij de bussen en de trams van U-OV, dit in tegenstelling tot 2021 toen 24,7 miljoen instappers werden verwelkomd. Ook bij Syntus Utrecht is het aantal incheckers fors gestegen ten opzichte van 2021. Ondanks dit herstel blijven de totalen nog wel ruim achter bij het aantal van 46,7 miljoen reizigers in 2019. Reizigers hebben bij beide vervoerders in totaal 284 miljoen reizigerskilometers afgelegd. Dit is een flinke stijging ten opzichte van 2021. Toen faciliteerden beide vervoerders een totaal van 207 miljoen kilometers.

Veiligheid in het OV
Over het algemeen voelen de reizigers zich veilig in het Utrechtse OV. Dat komt mede door een daling van het totale aantal incidenten. Bij de bussen van zowel Syntus als U-OV geeft 88% van de reizigers een 7 of hoger voor veiligheid in het algemeen. Bij de tram is dit met 84% iets lager.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk