Bewoners Huis de Geer zijn geluidsoverlast nieuwe tram zat!

Al tientallen jaren rijden er sneltrams pal achter de woningen langs in de wijk Huis de Geer. Hinder hebben de bewoners niet of nauwelijks ondervonden, tot de nieuwe trams kwamen. Wijkbewoners Frans Kofflard, woonachtig aan de De Bruijnstraat: ‘Met de komst van de nieuwe trams begin 2021 ervaren wij veel overlast. Wij hebben ons verdiept in de feiten. Die feiten geven aanleiding om actie te ondernemen en vragen de gemeente Nieuwegein en de provincie om de overlas van het geluid van de nieuwe tram terug te dringen.’ De actie wordt unaniem gedragen door de buurtbewoners waarvan de tuinen direct grenzen aan het tracé.

De feiten
De maximale hoeveelheid toegestane geluid is wettelijk geregeld. Gemeenten, zoals Nieuwegein, bepalen binnen die wettelijke kaders hun eigen beleid. Zo hanteert de gemeente Nieuwegein voor de maximale geluidsoverlast van de sneltram een norm van 59 decibel (db). Die norm wordt volgens de laatst bekende geluidskaart van 2016 van de gemeente Nieuwegein voor een deel van de huizen langs het traject overschreden.

Extra overlast
In 2021 is de situatie verslechterd. Begin van dat jaar is er een nieuwe soort tram in gebruik genomen. Deze nieuwe trams veroorzaken aanzienlijk meer lawaai dan de oude trams. Kofflard: ‘We horen een hinderlijk geluid van de trams die op dit gedeelte van het traject op hoge snelheid langs onze tuinen denderen. Als wij ’s zomers buiten zitten, stokt het gesprek als de tram langs komt.’

Uit verschillende door de bewoners uitgevoerde geluidsmetingen blijkt dat de geluidshinder reëel is. De norm van 59 db veelvuldig wordt veelvuldig overschreden. ‘Meerdere malen per uur wordt de 80 decibel bereikt. Dat is een overschrijding van 30-35%!’ aldus de bewoners die onze redactie afgelopen vrijdag spraken.

De bewoners in de wijk Huis de Geer hebben verschillende keren het onderwerp aan de orde gesteld bij de provincie Utrecht. Die schuiven de klachten eenvoudigweg terzijde met de opmerking dat er wordt vastgehouden aan de huidige snelheid. ‘Dat is wat ons betreft veel te kort door de bocht’ aldus Kofflard.

Reporter Frans Evers in gesprek met Frans Kofflard

Zolang de geluidsproductie van de trams door aanpassingen nog niet is gereduceerd, is verlaging van de snelheid de snelste en meest simpele oplossing. En als aanpassing van de trams lastig blijkt te zijn, dan is het ook mogelijk om de geluidshinder te beperken door geluidsschermen te plaatsen.

Dagelijks bijna 250 trams
Op door-de-weekse-dagen passerende 250 trams per dag het tracé. Hierdoor ervaren de bewoners in de wijk de overschrijding van de geluidsnorm als sterk belastend. De buurtbewoners willen dat de gemeente Nieuwegein, al of niet in overleg met de provincie Utrecht, actie onderneemt om het geluidsniveau tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. ‘Als je zelf de regels stelt, moet je je er ook aan houden’ aldus de bewoners, want die zijn de geluidsoverlast meer dan zat. Op de vraag of zij actie gaan voeren als er geen oplossing komt zeggen zij volmondig ja!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk