Provincie Utrecht akkoord met overweginstallaties Koekoekslaan en Randijk

In de Statencommissie vergadering Milieu en Mobiliteit hebben de leden woensdag 22 november jl. een akkoord gegeven tot het plaatsen van overweginstallaties bij de tramovergangen aan de Koekoekslaan en Randijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 708.000 beschikbaar gesteld uit het potje van 1,5 miljoen euro die al was gereserveerd. Om de overgang aan de Roerdomplaan te voorzien van een overweginstallatie haalde het niet.

koekoekslaan

Planning
Het is nog niet bekend wanneer de provincie Utrecht, die verantwoordelijk is voor de tramlijn, en de gemeente Nieuwegein aan de slag gaan bij beide tramovergangen is de wijk Doorslag. Het voorstel is nu een ‘hamerstuk’ geworden en zal dan definitief zijn. In het voorstel is wel een planning gegeven. Als alles verloopt zoals men het wil, zullen de AHOB’s aan de Koekoekslaan en Randijk medio juni 2024 opgeleverd kunnen worden. Er volgt eerst nog een vergunningaanvraag. De werkzaamheden kunnen dan medio april 2024 aanvangen.

Voor de locaties aan de Koekoekslaan en Randijk in Nieuwegein is het noodzakelijk de overwegen te voorzien van automatische halve overwegbomen installatie (AHOB). Naar aanleiding van twee ongevallen binnen 1,5 jaar aan de Koekoekslaan, waarbij een tram en een auto in botsing zijn gekomen, is toegezegd in de commissie Milieu en Mobiliteit van 30 augustus 2023 deze aanpassing van de overwegen met AHOB’s eerder uit te voeren dan gepland. Door het versneld oppakken van deze activiteiten, waardoor aanpassingen in het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) en de Begroting 2024 niet tijdig zijn verwerkt, werd dit voorstel ter besluitvorming voorgelegd.

Aanvankelijk werd nog uitgegaan van maximaal drie overwegen in de gemeente Nieuwegein die met AHOB’s aangepast zouden worden. Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek door adviesbureau Goudappel Coffeng en in overleg met Trambeheer en onderhoud (TBO) en de gemeente Nieuwegein is de conclusie dat voor de twee genoemde overgangen het plaatsen van twee overweginstallaties nodig is om de veiligheid te verhogen. Voor de derde en overigens ook andere locaties zijn andere, minder ingrijpende maatregelen afdoende, zoals snoeien en het aanbrengen van belijning en extra markeringen om de attentiewaarde te verhogen.

Argumentatie tot het plaatsen van AHOB’s
Eind 2022 / begin 2023 zijn door adviesbureau Goudappel Coffeng meerdere rapporten opgeleverd waarin o.m. een inventarisatie is uitgevoerd naar alle overwegkruisingen van de nieuwe Sunijlijn. Daarbij is gekeken naar het verhogen van de attentiewaarde en de signalering, het verlagen van de snelheid voor het verkeer en het tegengaan van verkeerd verkeersgedrag. Bij tramoverweg op de Koekoekslaan en Randijk is de conclusie dat met name de zichtlijnen onvoldoende zijn en een Verkeers-Regel-Installatie (VRI) het wegverkeer niet dwingt om tijdig stil te staan. De provincie heeft samen met de gemeente onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de overwegen veiliger te maken. Het plaatsen van overwegbomen is voor deze locaties de meest veilige oplossing.

De overweg bij de Koekoekslaan kruist de in- en uitgangsweg van de spoedeisende hulp van het St. Antonius Ziekenhuis. Ondanks dat er een verkeersregelinstallatie is geplaatst, die gekoppeld is aan het tramsysteem (rood licht als er een tram passeert) zijn hier in korte tijd twee ongevallen gebeurd, waarbij een auto, die het rode licht negeerde, een tram aanreed.

De provincie: ‘Het feit dat hier meerdere ongelukken hebben plaatsgevonden onderschrijft de noodzaak om snel iets aan de veiligheid te doen. De conclusie is dat het plaatsen van een overweginstallatie op korte termijn op beide locaties noodzakelijk is om de veiligheid te verbeteren.’

Het kiezen voor een overweginstallatie is in goed overleg met de gemeente Nieuwegein tot stand gekomen. Hoewel de gemeente Nieuwegein in het algemeen geen voorstander is van overweginstallaties in verband met de doorstroming van het wegverkeer, is men het erover eens dat in deze situaties een overweginstallatie de enige veilige oplossing is. Ook de bewoners in dit gebied zijn voorstander van de aangedragen oplossing.

tramongeluk

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk