Problemen door hogere energierekening?

Veel Nieuwegeiners hebben vragen en maken zich zorgen over de verhoging van de energiekosten. De hoge aardgasprijs op de internationale markt wordt doorgerekend naar de tarieven die huishoudens betalen voor hun energieverbruik. Voor gebruikers van stadswarmte, maar ook voor andere aardgasgebruikers (bijvoorbeeld via een CV-ketel) die een variabel of aflopend contract hebben met een energieleverancier, is de verhoging zeer vervelend en in sommige gevallen problematisch. De landelijke overheid heeft diverse maatregelen genomen voor inwoners om hun energierekening minder te laten stijgen. Zo is besloten om álle huishoudens te compenseren met een korting op de energiebelasting voor 2022. Inwoners met een laag inkomen krijgen extra hulp bij energiebesparing in huis en krijgen via de WIL aanvullend een eenmalige extra energietoeslag.

Veel huishoudens gaan in 2022 meer voor energie betalen. Hoeveel ieder huishouden precies gaat betalen, hangt onder meer af van het type contract met de energieleverancier en het energieverbruik. Ook de grootte van het gezin en de mate van isolatie van de woning hebben veel invloed op de rekening.

Extra energietoeslag voor lagere inkomens
Het kabinet heeft verder bekendgemaakt dat mensen met een laag inkomen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming van ongeveer € 200 ontvangen vanwege de stijgende energieprijzen. De gemeente Nieuwegein begrijpt dat hier veel vragen over zijn. Dit is wat zij nu weten:

Mensen met een bijstandsuitkering komen automatisch in aanmerking voor de toeslag. Hoe dit geregeld gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Inwoners krijgen hierover bericht van Werk en Inkomen Lekstroom.

Voor inwoners met een laag inkomen zonder bijstandsuitkering is het belangrijk om ook de gemeentelijke website en de website van Werk en Inkomen Lekstroom goed in de gaten te houden.

Nader bericht volgt
De gemeente Nieuwegein verwacht dat er binnenkort meer bekend wordt en duidelijk wordt wie van de regelingen gebruik kunnen maken en hoe de toeslag uitgekeerd wordt. Dan zal de gemeente Nieuwegein dat actief communiceren.

Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) voert de regeling uit
WIL gaat de regeling uitvoeren. Informatie hierover wordt bekend gemaakt via de website van Werk en Inkomen Lekstroom.

Hulp bij energiebesparing in huis voor lagere inkomens
Huishoudens met een laag inkomen krijgen aanvullende hulp om hun energiekosten omlaag te brengen. Rijk gaat gemeenten hiervoor extra geld geven. Gemeenten mogen dit geld inzetten door huishoudens met een laag inkomen te helpen met structurele energiebesparingen in huis. Daarvoor maakt de gemeente nu een aanpak. Zodra er meer bekend is over onze aanpak, zal deze actief bekend gemaakt worden. Wilt u nu al meer informatie over energiebesparing? Loop dan ook eens binnen bij het Duurzaamheidsloket op Cityplaza West aan de Passage 80, achter de kiosk. Of mail naar het duurzaamheidsloket@nieuwegein.nl.

Korting energiebelasting voor alle huishoudens
Een huishouden met een gemiddeld energieverbruik krijgt in 2022 ruim € 400 (inclusief btw) korting op de energiebelasting. Gemiddeld verbruikt een huishouden jaarlijks 1.170 m3 gas en 2.384 kWh elektriciteit. De korting bestaat uit een lagere belasting op elektriciteit in 2022. Dit scheelt een gemiddeld huishouden ruim € 150 (inclusief btw). Daarnaast komt er een extra korting op de belastingen voor energie in 2022. Huishoudens en bedrijven betalen daardoor € 265 (inclusief btw) minder belasting. Dit wordt automatisch verrekend in de elektriciteitsrekening.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk