Prioriteiten lijstje van de PGN

De Stadspartij PGN heeft een prioriteitenlijstje samengesteld. In deze lijst wil ze meer aandacht vragen voor bepaalde dingen die spoed nodig hebben. Graag geven wij u het lijstje:

Omgeving Oude Sluis:

Recentelijk is de Oude Sluis in Vreeswijk gerestaureerd. Ook de omgeving van de Oude Sluis is toen opgewaardeerd. Echter de omgeving van de Oude Sluis blijft een rommelige aanblik houden. Dit komt met name door onvoldoende onderhoud aan dit historische stukje Vreeswijk. we pleiten voor een tijdelijke voorziening voor intensivering van het onderhoud ter overbrugging van de periode totdat de definitieve inrichting is gerealiseerd en budget beschikbaar komt voor het onderhoud daarvan.

Prullenbakken bij bushaltes:

Stadspartij PGN is voorstander van het plaatsen van prullenbakken bij alle Nieuwegeinse bushaltes om zo de hoeveelheid zwerfafval te reduceren. Concreet stellen wij voor om hiervoor een krediet te voteren.

Participatieregeling minima:

Alhoewel het in Nederland al geruime tijd economisch gezien voor de wind gaat profiteren mensen met een minimum inkomen hiervan onvoldoende. Gelukkig kent de gemeente Nieuwegein het zogenaamde Participatieregeling voor minima. Om ook mensen met een minimum inkomen mee te laten delen in de toegenomen welvaart stelt de fractie van Stadspartij PGN voor om de gemeentelijke bijdrage per deelnemer te verhogen met f 50,00 (€ 22,62).

Budgetten wijknetwerken:

Nieuwegein kent sinds enkele jaren de zogenaamde wijknetwerken. Deze wijknetwerken krijgen jaarlijks een budget dat zij kunnen besteden om zaken in de betreffende wijk aan te pakken. Naar onze mening zijn de bestaande budgetten echter te gering. Daarom willen wij concreet en verhoging van de bestaande budgetten voorstel met f 1,00 (€ 0,45) per inwoner. Met een hoger budget kunnen de wijken meer werken aan de onderlinge samenhang in de wijken en daarnaast zich meer onderscheiden ten opzichte van andere wijken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk