Preventiemedewerker drugs aan de slag in Nieuwegein

Vorig jaar is er een rioolonderzoek gedaan naar het drugsgebruik in Nieuwegein. Daaruit bleek dat inwoners van Nieuwegein gemiddeld meer drugs gebruiken dan bewoners in omliggende buurgemeenten. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein een plan van aanpak opgesteld voor het voorkomen en terugdringen van risicovol drugsgebruik. Het plan wordt uitgevoerd door Marco Looyé. Hij is preventiewerker bij Jellinek en werkt vanaf 1 januari 2018 aan drugspreventie in Nieuwegein.

Wethouder Hans Adriani: “Na het rioolonderzoek hebben we een vervolgonderzoek laten uitvoeren onder diverse betrokken professionals. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat zij het hoge drugsgebruik niet herkennen. Ook bleek het lastig om te bepalen waarom het drugsgebruik in Nieuwegein nu hoger ligt. Daarom willen we met deze aanpak beter zicht te krijgen op de Nieuwegeinse situatie. We vinden het belangrijk dat Marco laagdrempelig contact zoekt met professionals en inwoners om de problematiek helder te krijgen, zodat we gericht preventie kunnen inzetten; Daar waar het nodig is.”

Trainen professionals
Marco Looyé is preventiewerker bij Jellinek. De instelling voor verslavingszorg in de regio Amsterdam en Utrecht. Marco Looyé is vanaf nu het “vaste gezicht” in Nieuwegein. Hij zal vooral contact zoeken met professionals en vrijwilligers, zoals huisartsen, wijkteammedewerkers, jongerenwerkers, wijkagenten, docenten, etc. Hij wil bij hen achterhalen welke problemen er zijn. Marco: “Ik ga het gesprek aan met de verschillende partijen. Zo nodig kunnen zij ook een training krijgen hoe ze drugsproblematiek kunnen herkennen en wat ze kunnen doen om deze inwoner te helpen.”

Ondersteuning inwoners
Marco Looyé: “Ook voor de inwoners van Nieuwegein is er ondersteuning. Veel mensen weten niet dat er op het gebied van alcohol, drugs, verslaving heel veel hulp beschikbaar is. Ook op het gebied van preventie. Zo is er bijvoorbeeld het JET (Jellinek Expert Team). Dit zijn experts die je dagelijks kan bellen. Als het nodig is kunnen mensen ook langskomen voor een gratis adviesgesprek. Daarnaast geeft de website www.jellinek.nl heel veel informatie. Hier kan je bijvoorbeeld een zelftest doen om te kijken of je gebruik problematisch is. En je kan gebruik maken van de anonieme online zelfhulpprogramma’s.”

De medewerker Marco Looyé

One thought on “Preventiemedewerker drugs aan de slag in Nieuwegein

  1. pimikos

    Onze belasting zit nu in de ontlasting, kom toch nog niet verder.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk