Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week een ansicht van de ‘Schipbrug over de Lek tusschen Vreeswijk en Vianen.’

Niet zo vreemd dat onze redactie deze week de kaart uitzocht, want  ziet u het witte stuurhuis midden op de brug? Dat is het machinebrugschip dat momenteel bij de Museumwerf in Vreeswijk ligt voor regulier onderhoud. En u kunt het bezoeken. Even terug in de tijd …………..

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart komt uit ongeveer 1905. Uitgever was Nauta uit Velsen. De drukker is onbekend maar gedrukt in zwart/wit. Midden op de achtergrond van de kaart staat het oude Veerhuis.

machinebrugschip

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk