Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week een mooie prentbriefkaart met een collage van verschillende foto’s uit Vreeswijk.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1907 en heeft een poststempel uit 1908. Op de prentbriefkaart ziet u zes afbeeldingen v.l.n.r. en v.b.n.b.: Gezicht op het Hoofd, de Rijkspeilschaal, de Koninginnensluis, de Wilhelminabrug, Oude Sluis en de Dorpsstraat. De uitgever van de kaart was J.P. van Hoorn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in zwart/wit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk