Prentbriefkaart van de week

Naast het nieuws vindt u op De Digitale Stad Nieuwegein ook veel informatie over het heden en het verleden van de dorpen Jutphaas en Vreeswijk. Kijk eens naar de rubriek: Toen & Nu of De Oude PEN en de Prentbriefkaart van de week. Deze week de Rijkspeilschaal uit Vreeswijk, gezien in noordelijke richting. De ansichtkaart komt uit 1925.

Het belang van de prentbriefkaart voor de historische wetenschap is lange tijd door de archiefbeherende instanties onderschat. Toch zijn het juist de prentbriefkaarten, die ons een aardig beeld geven van de veranderingen in onze samenleving.

De kaart in het archief van deze week komt uit 1925. De peilschaal diende om de waterstand van de Lek te kunnen aflezen. Deze heeft gefunctioneerd van 1874 tot april 1956. De steiger recht is van het scheepvaartbedrijf Concordia, dat een bootdienst onderhield op Arnhem. Ook de steiger van de lijndienst van Rederij op de Lek is te zien.

De uitgever van de kaart was G.E. Kleijn uit Vreeswijk. De drukker is onbekend en gedrukt in kleur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk