Première van het lied tegen pesten van de Kinderambassadeurs in Nieuwegein

Eind juni vroegen de kinderambassadeurs van Nieuwegein (Kinderambassadeurs Nieuwegein) of de band JOB een lied met de hen wilden maken, met als thema Pesten is NIET cool. Dit in verband met de Week Tegen Pesten die dit jaar wordt gehouden van 27 september tot en met 1 oktober. In de achtertuin van de bandleden vertelden Fay en Anne wat ze hebben meegemaakt en hoe ze zich aan de gevolgen van de vreselijke pesterijen hebben ontworsteld.

Hun verhalen hebben de bandleden vertaald naar de tekst. Het schetst hun ‘reis’ door en uit de pesttoestanden. Alle kinderen samen steken hun hand uit naar de pesters en meelopers. Pesten is aangeleerd, stop daarmee en kom erbij! Samen staan we sterk!

De KOM, theater en kunstcentrum, stelde belangeloos hun toneelstudio ter beschikking. Op zaterdag 11 september zijn de zangpartijen opgenomen. Met een onverbiddelijke glansrol voor Fay en Anne, die de leadvocalen voor hun rekening hebben genomen. De ambassadeurs: Sterre, Nikki, Cebelle en Reijn zongen het refrein prachtig mee.

Over Kinderambassadeurs Nieuwegein
Kinderambassadeurs Nieuwegein is een project van de Kinderambassadeurs in samenwerking met: Fokkesteeg Samen, Stichting Balans en het Nieuwegein Fonds. Aanmelden als kinderambassadeur Nieuwegein en uitkomen voor jouw wijk kan via dit e-mailadres.

De Week Tegen Pesten
Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! Samen zorg je voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zich welkom voelt. Buitensluiten hoort daar niet bij! Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

Buitensluiten is een ernstige vorm van pestgedrag. Bij een groep willen horen is één van de basisbehoeften van de mens. Als je de toegang tot zo’n groep wordt ontzegd kan dit grote gevolgen hebben voor je zelfbeeld. Hoe jong of oud je ook bent. Het niet bij een groep horen is een belangrijke stressfactor die op termijn kan zorgen voor achterstand op gebied van sociale en empathische ontwikkeling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk