Praten over Wisselgeld bij wijkplatforms

Wethouder Bert Lubbinge bezoekt alle wijkplatforms om inwoners te informeren over de voortgang van het Project Wisselgeld. De wijkplatforms Batau Noord en Hoogzandveld & Lekboulevard hebben in de afgelopen maand september de wethouder op bezoek gehad. Inmiddels is de wethouder in de wijken Hoogzandveld/Lekboulevard en Batau Noord geweest.

Het project Wisselgeld is in 2009 van start gegaan. Wisselgeld is gericht op de aanpak en begeleiding van gezinnen die met veel problemen kampen en een Roma achtergrond hebben. Het project draait om de inzet van twee intermediairs (gezinsbegeleiders). Zij leggen contact met de gezinnen en professionele instellingen en maken afspraken met gezinsleden, onder perspectief van zorg en dwang. Wisselgeld hanteert één aanpak en één regie zodat instanties allemaal op een gelijke en consequente manier met elkaar samenwerken om de ingewikkelde en hardnekkige problemen binnen een deel van de Roma gezinnen aan te pakken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk