Praat mee over het Groenstructuurplan

Bewoners van Nieuwegein worden uitgenodigd om mee te praten over het Groenstructuurplan van Nieuwegein. De gemeente organiseert hiervoor op dinsdag 6 september van 19.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst over het Groenstructuurplan in het Stadshuis aan het Stadsplein 1. De bijeenkomst wordt gehouden in de Gildenborchzaal op de vierde etage.

De gemeente streeft naar het behoud en verdere ontwikkeling van een kwalitatief goede en goed beheerbare groenstructuur waarin alle functies een plaats krijgen. Het openbaar groen staat steeds vaker onder druk door woningbouw, bedrijvigheid of uitbreiding van wegen. Door vast te stellen welke groene gebieden van grote waarden zijn, vinden we tegelijkertijd op andere locaties ruimte voor andere invullingen (zoals woningbouw of afstoten, verkoop/verhuur/zelfbeheer en herinrichting samen met de directe omwonenden). Dit alles legt de gemeente  vast in het Groenstructuurplan.

In de toekomstvisie komt het belang van groen naar voren. Inwoners willen fijn en in het groen wonen. Groen is belangrijk voor Klimaatadaptatie (voorzorgsmaatregelen voor klimaatverandering), gezondheid en welbevinden. Er is ook behoefte aan woningbouw, meer parkeren, bedrijven die willen uitbreiden en inwoners die groen bij hun tuin willen trekken. Het Groenstructuurplan biedt kaders en uitgangspunten voor het afwegen van veranderingen van het openbaar gebied en een visie voor de lange termijn.

Er zijn is al veel vastgelegd in plannen vanuit verschillende invalshoeken zoals het gemeentelijk mobiliteitsplan en het Natuurnetwerk Nieuwegein. Op basis van deze plannen doen wij een voorstel. De gemeente gaat daarover graag met u in gesprek op dinsdag 6 september. In de Gildenborchzaal wordt plenair gestart met een algemene toelichting op hoofdlijnen. Vervolgens worden de groepen (circa vijf) ingedeeld en de kaart van het Groenstructuurplan besproken. Opmerkingen worden genoteerd en zetten deze op papier. Met een groep nauw betrokken bewoners worden de opmerkingen verwerkt in het Groenstructuurplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk