Praat mee over de toekomst van Nieuwegein in 2025

Drie maanden nadat de VVD heeft gepleit voor een marsroute om te komen tot ‘Toekomstvisie Nieuwegein 2025’, is het college van B&W tijdens de raadsvergadering van 29 januari jl. met een voorstel gekomen hoe ze de invulling van dit traject zien. Een belangrijk punt omdat vanuit deze visie een discussie zal starten over de taken en voorzieningen die voor Nieuwegein in de toekomst noodzakelijk zijn.

De komende maand gaat de gemeente samen met de inwoners en ondernemers van Nieuwegein in gesprek om te horen wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van onze stad. “Wat er uiteindelijk ook gekozen wordt, voor de VVD blijft het uitgangspunt een financieel gezonde stad, met een kleine slagvaardige gemeente die er alles aan doet om onze stad aantrekkelijker te maken”, aldus VVD raadslid financiën en stadontwikkeling Marco Diekstra.

Het voorstel om te komen tot een toekomstvisie 2025 bestaat uit een proces waarbij iedere inwoner en ondernemer wordt uitgedaagd om mee te denken en mee te praten. Dit traject wat eind 2015 afgerond moet zijn zou maar liefst € 100.000 euro moeten kosten. “Dat is erg veel geld, temeer omdat we het hier over het belastinggeld hebben van onze inwoners”, geeft Diekstra aan. “Daar dienen we ten alle tijde zo zuinig mogelijk mee om te gaan”. De VVD heeft daarom samen met de fracties IB, PvdA, VSP en de SP een amendement geschreven waarin zij het college opdraagt om met een goed onderbouwde lagere begroting te komen. Diekstra: “Het uitgangspunt van dit voorstel is dat er maximaal 1 euro per inwoner aan besteed mag worden. Dit kan door gebruik te maken van minder inhuur van externen voor het (bege)leiden van workshops, minder geld te besteden aan dure advertenties, films en logo’s en meer gebruik te maken van eigen ruimtes, bestaande communicatiekanalen en social media”.

Doorat het amendement is aangenomen zal het college nu met een aangepast voorstel moeten komen om een goedkopere reis richting Toekomstvisie Nieuwegein 2025 te gaan maken: een reis waar iedereen aan mee kan doen, mee kan denken én mee kan praten. Een reis die zal eindigen in oktober, zodat de raad in november dit jaar een overzicht heeft van de belangrijkste thema’s.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren