Katern

Praat mee over de nieuwe Omgevingswet

In 2021 komt er één integrale Omgevingswet. Deze wet gaat over alles wat te maken heeft met de fysieke leefomgeving. En wordt dus heel belangrijk. Voor het invoeren van de Omgevingswet krijgt de gemeente van het Rijk veel ruimte om lokaal afspraken te maken over hoe de leefomgeving nog beter benut en beschermd kan worden. De gemeente zet een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving daarbij centraal. De eerste stap is dat de gemeente een Omgevingsagenda opstelt met de belangrijkste stadsbrede ambities, kansen en opgaven.

De wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan bebouwing, bodem, water, lucht, natuur en cultureel erfgoed. De wet heeft grote invloed op het doen en laten van Nieuwegeinse inwoners, ondernemers en organisaties. Zo komen er minder regels, wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en krijg je als inwoner meer te zeggen over je eigen directe leefomgeving. Daarom willen we nu al met u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie in gesprek. Over wat u belangrijk vindt voor de fysieke leefomgeving in onze stad. En wat dat betekent voor de afspraken die we met elkaar maken. 

Doel is om in 2019 een omgevingsvisie op te leveren, een visie voor de lange termijn die richting geeft en ruimte biedt voor (ontwikkelingen in) de gehele fysieke leefomgeving. 

Niet opnieuw beginnen 
We gaan natuurlijk niet helemaal opnieuw beginnen. Het idee is dat bestaande ambities, die passen binnen de Toekomstvisie 2025 van Nieuwegein en samen met de stad zijn ontwikkeld, zoveel mogelijk meegaan in de omgevingsvisie. Maar we willen ook samen met de stad op zoek naar nieuwe kansen. Waar zit het huidige beleid misschien ontwikkelingen in de weg en hoe zouden we zaken slimmer of meer in samenhang kunnen regelen?

Proces in twee stappen 
De gemeente ontwikkelt de Omgevingsvisie in twee stappen: 
– Stap A: tot oktober van dit jaar werken we toe naar een Omgevingsagenda met de belangrijkste stadsbrede ambities, kansen en opgaven. 
– Stap B: vanaf oktober maken we de stap van Omgevingsagenda naar Omgevingsvisie, waarin keuzes worden uitgewerkt. 

Zowel de Omgevingsagenda als de Omgevingsvisie wordt ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Meepraten in een focusgroep? 
We maken de omgevingsvisie samen met de stad. Iedereen krijgt de kans om mee te praten en mee te denken. In de eerste verkennende stap willen we de belangrijkste kansen en opgaven voor Nieuwegein in beeld brengen. Daarvoor willen we in gesprek met een focusgroep. Dit is een soort kopgroep met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die vanwege hun expertise of betrokkenheid mee willen denken over de inrichting van onze stad. Graag nodigen we u uit voor deelname aan deze Focusgroep op woensdag 6 juni 2018 van 18.00 uur tot 21.30 uur bij KWR aan de Groningenhaven 7 in Nieuwegein. Gedurende het proces willen we graag op een aantal momenten in gesprek met de focusgroep. Na afloop van de bijeenkomst inventariseren we wie geïnteresseerd is om permanent aan te sluiten bij de focusgroep. 

Meldt u aan voor de bijeenkomst op 6 juni via omgevingswet@nieuwegein.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en praktische informatie over deze avond. 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren