Positieve ontwikkeling veiligheidscijfers Nieuwegein

De veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2017 zijn bekend. In het eerste half jaar is het totaal aantal misdrijven in Nieuwegein met -15% gedaald ten opzichte van 2016. Nieuwegein heeft daarmee een iets gunstiger ontwikkeling dan de regio (-7%). De positieve ontwikkeling laat zich vooral zien in de daling van woninginbraken (-22%), autokraken (-12%) en vernielingen (-37%). Het aantal gevallen van zakkenrollen ging van 27 in 2016 naar 37 in 2017 (+37%). Het aantal meldingen van winkeldiefstallen is toegenomen met 10%. De gemeente zet in samenwerking met veiligheidspartners de acties uit het veiligheidsplan voort. Elk half jaar maakt de gemeente het veiligheidsbeeld openbaar.

Burgemeester Frans Backhuijs over de cijfers: ‘Samen werken we aan een veilig Nieuwegein. Het doet goed om de daling van het aantal misdrijven op de gestelde prioriteiten te zien. We hopen dat deze positieve ontwikkeling in het tweede half jaar doorzet. Bewoners kunnen daarmee helpen door acuut verdachte situaties via 112 te blijven melden. Zo lossen we vaker zaken op, omdat de politie snel aanwezig is.’

BuurTent
Het aantal woninginbraken is op dit moment het laagst sinds de afgelopen vijf jaar. Dankzij tips van bewoners over heterdaadsituaties en goed politieonderzoek konden verdachten van woninginbraak worden aangehouden. Ook zorgde de gemeente met campagnes en het initiatief van de BuurTent voor preventietips over woninginbraak. De wijkagent, slotenmaker en medewerker veiligheid van de gemeente gaven in de wijk informatie en beantwoordden vragen van bewoners. De gemeente zet de BuurTent ook de rest van het jaar in. Nog 50 ha. aan uit te geven kavels van 1.000 tot 60.000 m2

Extra toezicht
Het aantal autokraken is ten opzichte van vorig jaar gedaald met 12%. Toch vraagt dit continue alertheid van de gemeente, politie, bewoners en ondernemers. Op parkeerterrein Blokhoeve zijn sinds februari leerlingen van het Veiligheid en Defensie college van ROC Midden Nederland ingezet om te surveilleren. Ook spreken zij autobezitters aan om hun waardevolle spullen uit de auto te halen. In het nieuwe Naast de preventieve maatregelen zijn Stadstoezicht en politie actief in toezicht en handhaving.

Acties
Het aantal vernielingen is gedaald met 37% en het aantal fietsdiefstallen met 19%. Na het succes van vorig jaar herhaalde de gemeente vorige maand de fietsgraveeractie. Het aantal gevallen van zakkenrollen ging van 27 in 2016 naar 37 in 2017. De BOA’s (Buitengewoon opsporingsambtenaren) helpen met toezicht, ook op specifieke plekken als winkelcentra. Het aantal winkeldiefstallen is toegenomen met 10%. Met de aanpak Directe Aansprakelijkstelling kunnen ondernemers direct aangifte doen en een dader een schadevergoeding laten betalen voor de tijd die zij zijn aan de afhandeling van de winkeldiefstal. Zo wordt de ondernemer schadeloos gesteld en draait de veroorzaker op voor de schade. Het aantal meldingen jongerenoverlast is gestegen met 6%. De gemeente stimuleert bewoners ook actief om overlast te melden. Vanuit dat perspectief is een toename van meldingen te verklaren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk