Portret van de week: ‘Wie is daar bijna 80 jaar en nog steeds raadslid in Nieuwegein?’

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt, ligt of speelt? Deze week Ann de Wolf.

Arend Bloemink: ‘Het Portret van déze Week is raadslid voor de Verenigde Senioren Partij in Nieuwegein en wordt op 28 augustus 80 jaar. Een perfecte gelegenheid om haar in het zonnetje te zetten middels de rubriek het Portret van deze Week op pen.nl èn in De Digitale Nieuwegeiner.’

‘Helaas, vanwege corona is het voor mij niet mogelijk zèlf op pad te gaan om (portret)foto’s te maken en daarom heeft pen-hoofdredacteur Martin Reijmerink een portretfoto-afspraak gemaakt met Ann, zij is het Portret. Op de afgesproken plek, Buurtplein Batau, stond Ann Martin voor de dichte deur op te wachten: beiden vergaten een bezoekafspraak voor het Buurtplein te maken, dit in verband met het Coronavirus. Hoe dan ook, ondanks de warmte, het aanvankelijk nog niet hebben van een afspraak om binnen te komen, de transpirerende constatering van het ontbreken van een airco binnen het Buurtplein en het verplichte ontsmetten van de handen is het Martin en Ann uiteindelijk tóch gelukt om in  de huiskamer van het Buurtplein in Batau enkele portretfoto’s te creëren.’

Maak, op basis van de antwoorden die Ann de Wolf geeft op de vijf (altijd dezelfde) vragen, kennis met haar, haar bezigheden èn lees waarom Ann graag in Buurthuis Batau geportretteerd wilde worden.

Wie ben je ?
Ik ben Ann de Wolf. Ben bijna 80 jaar en geboren in Utrecht. Ik heb drie kinderen, 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Ik heb bijna 25 jaar bij Philips gewerkt in diversen functies. Ben begonnen in Utrecht en door reorganisaties ben ik geëindigd in Eindhoven

Wat doe je in het dagelijkse leven ?
Werken doe ik uiteraard niet meer. Ben sinds 2002 lid van de Verenigde Senioren Partij. Ik heb in 2002 Herman Troost ontmoet bij de verkiezingskraam op Cityplaza. En omdat ik niet meer werkte en wel geïnteresseerd was in politiek voor ouderen hebben we een afspraak gemaakt. Zo ben ik in september 2002 lid geworden van de V.S.P. En ik ben nog steeds blij dat ik die keuze gemaakt heb. Ik heb enkele jaren in de WMO raad gezeten en voor onze partij aan diversen commissies deelgenomen. Vanaf 2018 ben ik raadslid voor de Verenigde Senioren Partij (VSP). Dus besteed ik mijn meeste vrije tijd aan de politiek. Ook hebben wij met diversen bewoners van Batau-Noord een huiskamer project opgericht in het Buurtplein Batau wat erg gezellig is. Maar door de corona is alles wat het buurtplein betreft op een laag pitje gezet. Vervelen doe ik me niet.

Hoelang woon je in Nieuwegein ?
Ik woon sinds juli 2001 in Nieuwegein. Daar ik niet meer werkte, wilde ik toch weer terug naar Utrecht. Maar, omdat Utrecht erg veel veranderd was en sommige familieleden in Nieuwegein woonden heb ik voor Nieuwegein gekozen en woon hier met veel plezier. Veel groen, City Plaza wat gezellig winkelen is. Er is veel te doen in de Buurtpleinen voor de mensen. Alleen door de corona is alles anders geworden. We zijn meer op onze directe omgeving aangewezen wat natuurlijk ook weer zijn voordelen heeft.

Wat vind je van Nieuwegein ?
Ik woon graag in Nieuwegein. Het mooiste is dat er nog steeds veel veranderingen plaats vinden. Nieuwegein wordt steeds groter, veel woningbouw en ombouw van kantoren naar woningen ook voor jongeren. Dicht bij de snelwegen. We hebben een mooi theater De Kom waar zeker voor iedereen en mensen buiten Nieuwegein veel uitvoeringen zijn. Ik hoop dat we ook weer een bioscoop krijgen in Nieuwegein. Er zijn ook veel sportverenigingen in Nieuwegein. We hebben een Nieuwegein-Pas. Mensen met een laag inkomen kunnen die aanvragen en krijgen korting op de contributie van de meeste sportverenigingen en sommige andere activiteiten.

Wat kan er beter in Nieuwegein ?
Mensen klagen veel over afval dat overal gedumpt wordt. Dan ga ik wel in discussie met ze want het zijn wel de mensen die hier wonen die dat doen. Leg ze uit dat de gemeente dat extra op moet halen. En dat wij als inwoners dit moeten betalen.

En dan de stoepen. Die zijn over het algemeen niet goed onderhouden Mensen die van een rollator, of een scoot-mobiel gebruik maken van de stoepen ondervinden dat. De meeste stoepen zijn bol. Ook veel wortelopdruk van bomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk