Politiek stelt vragen over opkopen woningen in Nieuwegein door beleggers

Onlangs hadden veel Nieuwegeiners het twijfelachtige genoegen een brief van beleggers in hun brievenbus te ontvangen. Met veel enthousiasme werd de eigenaar van de woning aangeboden om de woning te verkopen aan een zekere meneer Marc. Hoe sympathiek deze meneer ook lijkt, het is geen vermogende particulier maar een opkoper die werkt namens vastgoedeigenaars.

“Dit is nu precies een van de oorzaken van de huidige wooncrisis,” zegt GroenLinks-fractievoorzitter Alma Feenstra, “dit soort acties zorgt voor grote problemen op de woningmarkt en veroorzaakt een ongelijk speelveld” Starters hebben grote moeite om tussen deze vermogende beleggers een woning te bemachtigen. “Simpelweg oneerlijk en onrechtvaardig,” vervolgt Alma, “Samen met de SP, ChristenUnie en de PvdA willen we dat hier actie op wordt ondernomen!”

Vragen aan het college
Om dit voor elkaar te krijgen, stellen de GroenLinks, ChristenUnie, SP- en PvdA-fracties – bij monde van Alma Feenstra – vanavond vragen aan het college over de brief. “We willen weten of het college de brief kent. We vinden dat er nu actie moet ondernomen worden om inwoners van onze stad te waarschuwen voor dit soort praktijken.” Hoe mooi het aanbod ook moge klinken, uiteindelijk wint alleen dit soort beleggers en staan woningzoekenden, zoals starters, met lege handen. “In de toekomst wil GroenLinks dat er meer maatregelen worden getroffen om de Nieuwegeinse woningmarkt gezonder te maken maar nu vragen we al actie van het college om dit soort excessen tegen te gaan” sluit Alma af.

Tijdens de Avond voor de Stad van donderdag 10 februari zullen betrokken partijen vragen stellen in de rondvraag over bovenstaande praktijken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk