Poliklinische afspraken maken via het internet

Sinds kort kunnen poliklinische afspraken bij het St.Antonius Ziekenhuis aangevraagd worden via het internet. Ook wijzigen of afzeggen van een afspraak kan gedaan worden via deze website. Als regel wordt de aanvrager binnen twee werkdagen teruggebeld of –gemaild met een voorstel voor een afspraak.De nieuwe service stelt iedereen in de gelegenheid 24 uur per dag een polikliniekafspraak aan te vragen, te wijzigen of af te zeggen en is dus niet langer afhankelijk van de kantooruren van het ziekenhuis.Het Antonius wil met deze service ook een alternatief bieden voor het drukke telefoonverkeer naar de poliklinieken. De nieuwe manier van afspraken aanvragen, wijzigen of afzeggen is beschikbaar voor alle medisch specialismen, met uitzondering van ondersteunende specialismen zoals radiologie en nucleaire geneeskunde.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk