Plussen en minnen nr 22

Plussen
Nooit wat te doen in Nieuwegein? Nou mooi niet!

Koveni 27 augustus
Koveni is heel trots en keek met genoegen naar hun sportdag terug. Bijna duizend korfbalspelers deden mee en de verdere belangstelling was groot. Daarbij komt dat als bewoner van de Doorslag ik kon constateren dat het Parkhout voor doorgaand verkeer volledig open bleef Er werd keurig geparkeerd.. Dat had de club dan ook aan de bezoekers gevraagd en dat deden ze dus heel netjes. Dat is ook een vermelding waard.

Kunstroute Nieuwegein en nog zoveel meer
Leuk dat die route ook in onze stad opgezet gaat worden. Wij wensen de initiatiefnemers heel veel succes en ook geduld. Het zal wel even duren om de Nieuwegeiners echt te laten komen om het allemaal te bekijken. Er is immers al zo veel te doen in onze stad, tenminste als je de krant leest, de datums noteert en mee doet of komt kijken. Zo hebben we de Authentieke dag waar wel honderd Oldtimers langs zullen rijden. We hebben een Rabo wielerronde die passeert, een stadsmarkt die geopend wordt enz. Ja en dat allemaal in een of twee weekends.

Vreeswijk krijgt weer haar zelfbedieningswinkel. Prima nieuws voor de bewoners van dit stadsdeel en zeker de ouderen onder hen die geen auto meer hebben. De zelfbedieningswinkel gaat per eind oktober weer open! Een medewerker van C1000 pakt dit aan. Bravo.

Minnen
Bakthali en Co
Er is een mopje dat vertelt van een automobilist die via de radio te horen krijgt dat er op zijn weg een spookrijder rijdt. De man kijkt nog eens scherp naar voren en zegt boos tegen zijn vrouw: Ze zijn mal, ik zie er wel vijftig.

Ik moest er onwillekeurig aan denken toen ik de column van mevrouw Bakthali zag die, in een slag, al het onrecht dat haar aangedaan schijnt te zijn van zich afschreef. Daarbij schroomde zij overigens niet om redelijk beledigend te zijn. Iets wat hoe dan ook niet nodig is en haar verhaal verzwakt.

Natuurlijk heeft mevr Bakthali het recht op haar mening. Die mag ze ook luidkeels verkondigen. Overtuigd zijn dat die mening op feiten berust is echter een ander hoofdstuk. Zo kan je het Presidium beschuldigen dat ze geen kadernota agendeert, maar het Presidium agendeert alleen zaken die het College aanlevert, of wanneer er door partijen uit de Raad naar gevraagd wordt. De laatste kadernota werd dan ook keurig geagendeerd. Die kadernota niet acceptabel vinden,of weglopen uit de vergadering, is een politiek besluit wat het Presidium niet aangaat.

Het gejammer over het agenderen van een discussie rondom Wisselgeld slaat nergens op. Na ontvangst van de brief met voldoende handtekeningen werd er na het reces keurig en volgens de regels geagendeerd. Het hoofdstukje: men heeft mijn klachten verkeerd behandeld in mijn geschillen met de PvdA, had ik in haar plaats maar liever weglaten. Mevrouw Bakthali is namelijk zelf partij in deze zaak.

De kretologie rond de slechte staat van de democratie en de zekerheid dat de”begroting weer een losse flodder wordt” vind ik goede voorbeelden van meningen die tot feiten verheven worden en wat de begroting betreft zelfs voordat die er is. Benieuwd wat Bakthali cs aan die begroting gaan doen. Het zal wel weer wegblijven of halverwege weglopen zijn. Jammer.

PVDA Onderonsjes
Het toekennen van meer dan een ton aan subsidie aan een Utrechts jongeren programma kan natuurlijk prima zijn. Dat doen in een PvdA onderonsje van drie PvdA wethouders en een PvdA burgemeester, die daarbij hun eigen procedurele regels geweld aan doen, hoort natuurlijk niet. Wat is het toch moeilijk voor de PvdA om bij het uitvoeren van haar eigen vaak sympathiek plannen gewoon de regels aan te houden die voor iedereen gelden. Je zou ze moeten horen wanneer een clubje VVD-ers zoiets zou doen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk