Plussen en minnen 40 met raadslid Troost (VSP)

Het politiek circus is in volle gang en een paar gedenkwaardige situaties verdienen uw aandacht. Of het plussen of minnen zijn, mag u zelf uit maken.

Haagse bemoeienis met de gemeenteraadsverkiezingen
Afgelopen donderdag was er verkiezingsdebat tussen de Tweede Kamer fractievoorzitter van de grote partijen. Vriend Wilders had zich afgemeld en riep iedereen op om lokaal te stemmen. Hij had misschien wel gelijk. Het debat tussen de overige heren heeft weer vele kiezers doen besluiten om maar niet te gaan stemmen. De Haagse kleuterklas in optima forma wekt eigenlijk alleen nog maar ergernis op.

Nog meer bezuinigen
Het is ook moeilijk wanneer je jezelf zodanig in de nesten gedraaid hebt, dat elk voorstel tot verbetering van de (inkomens) situatie van den Haag, voor een belangrijk deel teniet gedaan wordt door de bijkomende gevolgen. Zie verhoging van accijnzen en benzineprijzen, het beroep doen op vrijwilligers in de zorg waardoor de werkeloosheid van zorgpersoneel groter wordt en dus ook de kosten van WW en later de bijstand, en zo zijn er nog al wat zaken die de pers niet altijd halen maar in feite belemmeringen zijn om die Brusselse drie procent norm te halen. Maar zegt mevrouw Merkel, uw Mark Rutte is een echte Europeaan. Nu daar schieten we wat mee op!

Het AOW- spaarfonds en de verdwijntruc
Ondertussen zijn er steeds meer berichten over het AOW-spaarfonds, ooit door de PvdA opgezet om de AOW betaalbaar te houden, dat mede gefinancierd werd door halvering van de AOW-vakantietoeslag en van de jaarlijkse verhoging van de AOW ter compensatie van de inflatie. Het totaalbedrag inclusief rente zou 50.9 miljard bedragen. Dat was over de jaren al doende uit de begroting van het betreffende ministerie geschrapt, overgeleverd aan financiën en in de staatsschuld gestopt die zodoende prettig lager werd. En toen besloot men op het Binnenhof dat het betreffende geld niet bestond en werd het weg geboekt. Maar het zit natuurlijk nog steeds in de staatsschuld en zou alle zorg en bijstand kunnen financieren als we dat willen. Maar ja het bestaat niet meer. Staat der Nederland die zich gedraagt als de firma list en bedrog?? En ook geen benul heeft wat de staatsschuld eigenlijk in de economie zou kunnen opleveren?

Politiek café en lijsttrekkersdebat!
Ach het was buitengewoon gezellig en goed georganiseerd. De paar aanwezige kiezers die niet verbonden waren aan partijen of lobbyactiviteiten hebben niet heel veel geleerd. Vaak ook omdat de sprekers in hun ijver uit hun tientallen pagina’s tellende programma’s teveel wilde vertellen. Dat lukte gezien de drie minuten spreektijd niet. Er was bovendien teveel jargon en te weinig verstaanbaarheid. Maar over vier jaar doen we het vast beter.

Angsthazerij voor de verkiezingsuitslag?
De PvdA schijnt nu toch door te hebben dat ondanks canvassen en vele pagina’s plannen en beloftes, dat het er niet goed uitziet. Enerzijds is dit te danken aan den Haag, en het speelt ook bij andere partijen. Anderzijds is er bij de grote partijen het gegeven dat die geweldige programma’s van soms 20 soms 30 en ook wel 40 pagina’s uiteindelijk beloond worden met minder dan een A-viertje succesverhalen. Evenmin hebben de grote partijen begrepen dat de burgers nu wel weten dat meer dan 90 % van de middelen van de gemeente besteed worden aan bestaande taken. Dat geeft de politiek automatisch de verantwoordelijkheid om vooral daarop te letten en te waarborgen dat die 90 % goed en efficiënt besteed wordt. Om al die plannen en beloftes pas daarna op te pakken.

Daarover praat PvdA fractievoorzitter Guido Bamberg niet in zijn column van 1 maart. Maar hij geeft een wat eenzijdig overzicht van de daden van de nu zo ernstig gevreesde lokale partijen. De fouten van dees en geen worden breed uitgemeten, mevrouw Verbeek, ja ja ook die heeft haar eigenaardigheden, en vervolgens wordt alles over een kam geschoren. De hand in eigen boezem steken had de PvdA al lang verleerd dus van de eigen fouten horen we niet. Maar de heer Bamberg is een redelijk mens zolang het goed gaat. Zijn onredelijkheid lijkt het tegenovergestelde te bevestigen.

Want ook de nationale partijen en met name de VVD en de PvdA hebben mutaties gezien binnen hun fracties en in de laatste periode ook in het college. Daar zitten ook heel pijnlijke gevallen bij. Is dat een ramp. Nee het bewijst slechts dat de verwijten van de heer Bamberg net zo goed toepasbaar zijn op sommige college partijen als op sommige opposities partijen.

Het was dan ook verstandiger geweest om daarover niet zo uit de hoek te komen. Politici zijn ook gewoon mensen. En ze maken ook fouten. Vervelend maar niet aan te ontkomen. En straks moeten we gezien de uitslagen weer allemaal samenwerken! De toon en de inhoud van het PvdA artikel geeft daar nu al een stukje richting aan!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren