Pilotproject groenbeheer door de burger

In een recentelijk uitgegeven persbericht laat de Nieuwegeinse gemeente weten te beseffen dat de kwaliteit van groenvoorzieningen en bestratingen de laatste jaren achteruit is gegaan. De vele klachten en opmerkingen vanuit de burgerij zullen daar ongetwijfeld aan bijgedragen hebben. De versobering van het gemeentelijke onderhoud hoeft niet per definitie tot verslechtering te leiden, sterker nog, op de juiste plaatsen toegepast kan het de natuurontwikkeling ten goede komen. Echter het leeuwendeel van het openbare groen zal toch bijgehouden moeten worden. Derhalve wil de gemeente gaan onderzoeken of het mogelijk is delen van het openbare groen bij de bewoners in beheer te geven. Aan de raad zal worden voorgesteld om Batau noord als pilotproject aan te wijzen om daarmee ervaring op te doen. Op 15 juni a.s. zal daartoe een voorstel worden ingediend in de commissie Ruimtelijke inrichting en Milieu.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: