Pilot gemeenten Lekstroom

De vijf gemeenten Lekstroom (Houten, Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Lopik) willen een sluitende keten rondom jongeren creëren. Dit betekent een doorgaande lijn tussen voorkomen, behandelen en ingrijpen bij problemen.

De gemeenten willen samen een pilot starten met een coördinerend secretariaat bij de politie, dat de schakel wordt tussen lokale jeugdnetwerken per gemeente en het justitiële districtoverleg Lekstroom. Doel is om jongeren die in aanraking komen met justitie door stroomlijning van de communicatie beter te kunnen volgen en begeleiden. Hiermee kan worden voorkomen dat jongeren opnieuw een strafbaar feit plegen. Het college heeft besloten mee te werken aan de pilot en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van € 17.760,– Het voorstel wordt ter inzage gelegd voor de commissie SOC.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk