Parkeerregulering Doorslag voldoet

Op 29 november 2004 is de parkeerregulering in Doorslag van start gegaan. In juni 2005 is een enquête onder de bewoners uitgevoerd met als doel de parkeerregulering te evalueren. Daarnaast is een parkeerdrukmeting uitgevoerd. Deze is vergeleken met een O-meting, die uitgevoerd is vóór de invoering van de parkeerregulering. In het algemeen kan worden gesteld, dat de parkeerregulering aan de verwachting voldoet.De bewoners van zone Dl geven in meerderheid de wens aan om de reguleringstijd op zaterdag met één uur in te korten van 18.00 uur naar 17.00 uur. Ook is er de behoefte om de verwijzing naar de parkeerautomaten op een aantal locaties te verbeteren. Er is nu geen aanleiding om de parkeerregulering in de wijk uit te breiden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk