Katern

Overstap naar duurzame elektriciteit blijft mogelijk ondanks netcongestie

TenneT, de landelijke netbeheerder, kondigde op 12 oktober 2021 netcongestie af voor de Provincie Utrecht. Dit betekent dat er voorlopig niet alle duurzaam opgewekte energie kan worden teruggeleverd op het nationale en regionale energienetwerk in de provincie Utrecht. De afgelopen maanden heeft TenneT samen met Stedin onderzocht welke oplossingen op de korte en lange termijn er zijn om de problemen rond de netcongestie aan te pakken. De komende jaren investeren TenneT en Stedin fors in een stabiel en veilig elektriciteitsnet in de Provincie Utrecht.

Investeren in toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk
De komende jaren staan er veel ontwikkelingen gepland in de Provincie Utrecht. Er is een grote woningbouwopgave, steeds meer inwoners willen elektrisch gaan rijden, nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd en er wordt een overstap gemaakt naar duurzame elektriciteit. Al deze opgaven hebben een stevige impact op ons elektriciteitsnet. Ofwel omdat er een grote vraag is naar elektriciteit ofwel omdat er veel energie vanuit zon- en windenergie wordt teruggeleverd aan het net moet worden aangesloten. Om de komende jaren een stabiel en veilig elektriciteitsnet te garanderen en deze opgaven mogelijk te maken investeren TenneT en Stedin samen zo’n 740 miljoen euro in de Provincie Utrecht in het uitbreiden van midden- en tussenstations en het verzwaren van elektriciteitskabels. De provincie biedt ondersteuning met subsidiemogelijkheden voor onder meer gemeenten en energiecoöperaties bij het verkennen van innovatieve oplossingen voor netcongestie, zoals energieopslag en het combineren van opwek en gebruik.

Ondanks netcongestie stappen blijven zetten in de energietransitie
De investeringen van TenneT en Stedin helpen de regio Utrecht om de afspraken uit het Klimaatakkoord te behalen. Door samenhangende maatregelen te nemen kan TenneT de komende jaren naar verwachting al 100 tot 225 MW aan capaciteit op het elektriciteitsnet vrijmaken voor nieuw aan te sluiten projecten. Denk hierbij aan dat afspraken met bedrijven die veel energie verbruiken om op bepaalde tijden juist wel of juist niet elektriciteit af te nemen. Of TenneT capaciteit kan vrijmaken, hangt af van de vraag of de wet- en regelgeving rond netcongestie van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wordt aangepast en de bereidwilligheid van bedrijven om hieraan mee te werken.

Voorzitter van de RES U16, Rob Jorg: ‘De RES-bestuurders zijn teleurgesteld door het nieuws dat de congestie niet voor 2029 is opgelost en we nog tot de zomer van 2022 moeten wachten om zekerheid te krijgen over mogelijke tijdelijke oplossingen. Met de samenleving zijn lokaal plannen gemaakt en met de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en provinciale staten zijn er afspraken gemaakt om deze te realiseren. Naast de oplossingen vanuit TenneT zijn we ook als bestuurders aan zet. Door slimme afspraken te maken over wanneer welke projecten, met welke capaciteit het beste kunnen worden aangesloten, kunnen we binnen de regio Utrecht stappen blijven zetten en vertraging zoveel mogelijk beperken. Dat doen we door de gemaakte plannen verder uit te werken en voor te bereiden met alle betrokken organisaties. Zodra er capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar komt, moeten we klaarstaan om deze optimaal te benutten. Alle gemeenten blijven daarbij voor hun eigen opgave staan. Lokale overheden zullen zich inspannen om de wettelijke ruimtelijke procedures zo snel mogelijk te doorlopen om de investeringen van TenneT te kunnen realiseren. Wij waarderen de inzet van TenneT en Stedin voor een stevig elektriciteitsnetwerk in onze provincie. De Provincie Utrecht, de RES U16 en Stedin blijven de komende maanden met TenneT in gesprek om goed te borgen of de geplande investeringen van de grond komen.’

Wie is de RES U16?
In heel Nederland werken 30 RES-regio’s aan de Regionale Energie Strategie. Binnen de regio Utrecht ontwikkelde de RES U16 als samenwerkingsverband van de 16 gemeenten; Bunnik, De Bilt, Montfoort, Lopik, Oudewater, Vijfheerenlanden, Woerden, Utrecht, Nieuwegein, Zeist, Houten, De Ronde Venen, IJsselstein, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, 4 waterschappen; De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland, de Provincie Utrecht en Stedin samen een aanpak om te komen tot een ambitie en zoekgebieden voor duurzaam opgewekte elektriciteit en warmte.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk