Over de begroting deel twee

Verleden week beloofde ik u een vervolg over de begroting en met namen over de structuurvisie. Tot mijn grote tevredenheid bleek het in de begroting mogelijk om de structuurvisie weer te geven in de ruimte van zeg maar één A-viertje. Dan blijkt ook meteen hoe mager de noodzakelijkheid voor het vernieuwen van die visie in feite is. Kort en goed blijkt dat men ontdekt heeft dat de markt om andere woningen vraagt en dat daarom een goede visie gemaakt moet worden. Die heeft ook de bedoeling om al dan niet commerciële partners te overtuigen van de gefundeerdheid van de Nieuwegeinse plannen. Daar omheen speelt de gedachte dat Nieuwegein een bevolking moet houden van meer dan 60 000inwoners. Noodzakelijk om de bestaande voorzieningen te kunnen handshaven. Al met al geen verkeerd doel. De vraag is of dat alleen bereikbaar is door middel van deze manier van aanpak.Die aanpak kost, aldus het eerste zeer voddig geschreven document, tussen de 400.000 en 600.000 euro. Dat bedrag is in deze begroting tactisch teruggebracht tot 300 000 euro met 100.000 voor imagoverbetering.Het lijkt ons in deze tijden van bezuinigen en waarschuwende woorden daarover nog steeds een overdreven investering. Ook omdat er naar onze mening best heel andere en minder kostbare mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld eens aan het in Nieuwegein Kiest geopperde idee de burgers meer te laten doen. Gebruik eens de kennis en eraring van de woningbouwcorporaties. Waarom mogen die burgers en corporaties wel bij de behandeling van een woonvisie zitten en verstandige dingen zeggen en waarom mag een andere club een visie ontwikkelen voor een groot bedrag. Kortom gemeente maak zelf eens waar wat je in de plannen naar de inwoners predikt! Er is een visie van 1992 waar toen al zeer gefundeerde bezwaren tegen aangedragen zijn. Die bezwaren blijken nu voor een deel ook uit te komen. Die mensen van toen hadden een visie gebaseerd op inzichten. Die zijn er nu weer bij een aantal Nieuwegeiners en bij een aantal instellingen. Of dacht u dat de in Nieuwegein werkende wooncorporaties, aannemers en makelaars geen visie hebben over de toekomst van het wonen in ons soort nieuwe steden? Waarom gebruikt u dat niet? Waarom het wiel weer uitvinden? Tot zover structuurvisie.Een ander bezwaar tegen deze begroting is de nonchalance waarmee het organiseren van het vrijwilligerswerk opgepakt wordt. Zegge en schrijve 25.000 euro heeft wethouder Breuer bij elkaar gekregen om vrijwilligerswerk te ondersteunen. En dat eenmalig!Nieuwegein kiest en de WMO moet worden gedragen door vrijwilligers. Nu daar mag je wel eens een beetje aandacht aan besteden. Doe maar 25.000 euro? Zo te zien denkt het college, of althans de verantwoordelijke CDA-wethouder, dat de civil society vanzelf opbloeit tussen de berenklauwen. Nu vergeet u dat maar rustig. Dat plantje wordt volledig overwoekerd. Bij de Verenigde Senioren Partij denken we dat het zo niet kan. We zullen daarom ook voorstellen doen over dit onderwerp tijdens de begrotingsraad.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: