Oud raadslid Job Hoegée op 88-jarige leeftijd overleden

Afgelopen donderdag 26 maart is op 88-jarige leeftijd overleden Jacob Hendrik (Job) Hoegeé. Job Hoegée was Nederlands langstzittende raadslid en zat sinds 1958 (toen als jongste raadslid) in de gemeenteraad van Nieuwegein, eerst Vreeswijk en Jutphaas. Dit was een unicum voor heel Nederland. Hoegée is thuis in Vreeswijk overleden.

Job Hoegee kreeg zes jaar geleden een hersenbloeding en kwam de laatste tijd weinig buiten. Soms konden de Vreeswijkers hem nog aantreffen in de werkplaats van zijn fietsenwinkel aan de Koninginnenlaan, die later door zijn zoon Jaco is overgenomen. Hoegée was naast raadslid voor de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), lange tijd fietsenmaker in Vreeswijk.

Job Hoegée zal dinsdag 31 maart om 10.30 uur in besloten kring begraven worden op de Hervormde Begraafplaats aan de Gildenborglaan in Vreeswijk. Door de huidige omstandigheden zullen er geen condoleances worden gehouden en zal de rouwdienst ook in besloten familiekring plaatsvinden. De rouwdienst is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Meer over Job Hoegée en zijn lange raadslidmaatschap kunt u hier lezen.

Foto: Namens het college van B&W bood burgemeester C.M. de Vos in september 2008 jubilaris Hoegée een oorkonde aan als huldeblijk voor zijn langdurige en trouwe inzet gedurende zijn vijftigjarig raadlidmaatschap ten behoeve van de samenleving van Nieuwegein en van zijn rechtsvoorgangers Jutphaas en Vreeswijk.

Politiek einde
Zelfs na de uitgebreide viering van zijn gouden jubileum dacht Hoegée er (nog) niet aan om te stoppen. “Tot de komende verkiezingen ga ik zeker door. Zolang ik een fiets kan repareren, kan ik ook in de gemeenteraad zitten.” Alles ging hem nog goed af, aldus zijn eigen waarneming.

Hoegée hoopte na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 opnieuw voor vier jaar te worden gekozen. Ging die wens in vervulling, dan zou hij pleiten voor meer winkels in de oude kernen Vreeswijk en Jutphaas. Hoegée, die intussen 51,5 jaar in de raad zat, stond in het verkiezingsjaar 2010 als tweede verkiesbare op de lijst(verbinding) ChristenUnie/SGP. “Als jij niet meer één staat, ben je onze stem kwijt”, werd nogal eens gehoord onder zijn traditionele politieke aanhang in ‘Oud’-Vreeswijk. Leden van de ChristenUnie wilden een lijsttrekker van hun eigen partij. Ze dachten daarbij aan M. Monrooij, op dat moment wethouder namens de SGP/ChristenUnie.

De lijstcombinatie leverde slechts één zetel op, waardoor de SGP’er aan het politieke kortste eind trok. Daarmee kwam toch nog enigszins onverwacht een abrupt einde aan de decennialange, politieke carrière van Jacob Hendrik Hoegée. Tijdens zijn laatste officiële vergadering restte hem enkel nog de bede uit te spreken – waarmee hij louter voor zichzelf – elke raadsvergadering placht af te sluiten: “Heere, wat bent U goed dat U mij deze raadsvergadering weer hebt doorgeholpen.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk