Katern

Opkomsttijden brandweer blijken minuut langer

Op 19 februari 2002 heeft het college bij de behandeling van voortgangsrapportage over de repressieve brandweerzorg besloten een extern onderzoek naar de opkomsttijden te laten uitvoeren. Het extern onderzoeksbureau heeft dit onderzoek uitgevoerd en onderschrijft de resultaten van een eerder intern onderzoek met als enige kanttekening dat de verwerkingstijd van een melding op de Gemeenschappelijke Meldkamer in Utrecht (GMU: de alarmcentrale) ongeveer 1 minuut langer is dan uit de rapportages van het GMU bleek.

Deze rapportages waren gebruikt bij het interne onderzoek. Deze opmerking is verwerkt in de uitkomsten van het interne onderzoek. Het college heeft hier kennis van genomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk