Openbare vergadering Seniorenraad

De Seniorenraad komt op voor de positie van senioren in het gemeentelijk beleid. De Seniorenraad adviseert daartoe (gevraagd én ongevraagd) het college van B&W. In de raad zitten afgevaardigden van de ANBO, KBO, PCOB, Raad van Kerken en onafhankelijke leden. Het college benoemt een onafhankelijke voorzitter.

De vergaderingen van de seniorenraad zijn openbaar. Belangstellenden worden uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst in 2004 op donderdag 22 januari in het gemeentehuis. De vergadering begint om 09.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen

2. Verslag en actiepunten 6 november 2003

3. Bespreken evaluatiebijeenkomst Motel Vianen en vervolgdata

4. Voorbereidingen werkplan 2004 en jaarverslag 2003

5. Themabijeenkomst / mini-symposium op 2 maart a.s.

6. Overleg met Stichting De Nieuwe Baten

7. Terugkoppeling werkgroepen

8. PR-aspecten van de vergadering

9. Rondvraag en sluiting

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren