Katern

Op donderdag 14 oktober vergadert de gemeenteraad

De raadsvergadering vindt weer fysiek plaats op het Stadshuis. Tijdens de vergadering wordt van iedereen gevraagd zich te houden aan de basisregels zoals het thuisblijven bij klachten en goede hygiëne. Bovendien zal er zoveel als mogelijk worden geventileerd.

Ook u bent weer welkom bij de raadsvergadering. Daarbij wordt het aantal plaatsen op de publieke tribune gemaximeerd om te voorkomen dat we met overvolle vergaderruimtes te maken krijgen. Wilt u op de publieke tribune plaatsnemen tijdens de raadsvergadering van 14 oktober? Meldt dit dan uiterlijk op 14 oktober om 12.00 uur bij de griffie via griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer: 14030.

Afhankelijk van de ontvangen verzoeken wordt dan gekeken of er ruimte is. Uiteraard blijft het daarnaast voor iedereen mogelijk de raadsvergadering digitaal live mee te kijken en terug te kijken via de desbetreffende agendapagina.

De volgende onderwerpen staan onder andere op de raadsagenda van 14 oktober:

• Mobiliteitsprogramma Nieuwegein
Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 vastgesteld. Met dit uitvoeringprogramma heeft het college deze visie uitgewerkt. De gemeenteraad wordt gevraagd het voorgestelde mobiliteitsprogramma vast te stellen. Daarin is onder meer aandacht voor het behoud van een goede bereikbaarheid per auto in en rondom Nieuwegein, optimalisatie en uitbreiding van het fietsnetwerk, verbetering van openbaar vervoer en het terugdringen van negatieve effecten van autoverkeer.

• Startnotitie A12 zone
De A12 zone is een mogelijke kansrijke locatie om woningen te realiseren in een nieuw stuk stedelijk gebied met wonen, werken, voorzieningen, OV en groen. Het college vraagt de gemeenteraad om de startnotitie over de A12 zone vast te stellen en daarmee de komende onderzoeksfase van de toekomstige ontwikkelingen in de A12 zone in te gaan en de dialoog met de stad hierover op te starten.

• Bestemmingsplan Doorslagzone
In het bestemmingsplan Doorslagzone wordt een invulling van de Doorslagzone als onderdeel van een toekomstbestendige doorontwikkeling van het centrum uitgewerkt. Een aanvullend rapport toont dat appartementen nabij theater De Kom kunnen worden gerealiseerd, mits er extra geluidwerende maatregelen worden genomen. Het college vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen.

• Programma Woonwijs 2022-2026
Woonwijs is een specifiek programma waarin woon- en zorgopgave zijn uitgewerkt. Met het programma Woonwijs is het college in 2016 gestart voor ouderen en in 2017 voor kwetsbare inwoners. Na vier jaar is Woonwijs geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is het programma geactualiseerd en uitgewerkt in dit nieuwe programma voor de periode 2022 – 2026.

Het college vraagt de gemeenteraad om de actualisering van het programma Woonwijs 2022-2026 vast te stellen.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via deze livestream.

Indien de gemeenteraad niet aan alle punten op de agenda toekomt zal de vergadering op maandag 18 oktober worden vervolgd.

Tot slot
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres: griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren