Ontwerpbestemmingsplan maakt nieuw Stationsgebied City mogelijk

Vanaf donderdag 19 september ligt het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1 zes weken ter inzage. Dit ontwerp maakt in City het nieuwe moderne knooppunt mogelijk voor tram en bus met daarbij woningen, horeca, kleinschalige kantoren en stadsfuncties. Het omvat het Stationsgebied en het gebied ten zuidwesten ervan. Zie het kaartje hieronder.

Verleggen
Op 1 november 2018 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verleggen van de tramsporen, perrons en busstations. Zo ontstaat er een Noord-Zuid fiets- en looproute langs het spoor. Ook de begrenzing van de nieuwe bebouwing ten Zuidwesten van het Stationsgebied is vastgesteld. Voor het zogenaamde Blok B1. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Zoals op het kaartje hieronder van het plangebied te zien is, wordt bebouwing van de Erfstede (Blok B2) niet in dit nieuwe bestemmingsplan vastgelegd.

Deel van City
Halverwege 2017 heeft het voorontwerp- bestemmingsplan voor de hele binnenstad ter inzage gelegen. De ontwikkelingen in het Stationsgebied lopen echter voor op andere ontwikkelingen in City. Vandaar dat nu een ontwerpbestemmingsplan voor dit deel van City ter inzage ligt. Andere delen van City volgen later. Het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1 is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is het mogelijk om de stukken in te zien bij de receptie van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 in de binnenstad van Nieuwegein. Tijdens de ter inzage legging is het mogelijk om een zienswijze in te dienen. Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan Stationsgebied en Blok B1 kunt u contact opnemen met Martijn Broersma. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 030.

Op de hoogte blijven
Wilt u meer weten over de verdere vernieuwing van City Nieuwegein tot een levendige, aantrekkelijke en duurzame binnenstad? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief City Nieuwegein door een e-mail te sturen naar city@nieuwegein.nl. U krijgt de nieuwsbrief dan in uw mailbox. Zo blijft u steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u meedenken over het levendiger, aantrekkelijker en duurzamer maken van City? Geef u dan op voor de ontwerpbijeenkomst Pleinen en Verbindingen. Deze wordt gehouden op dinsdag 24 september aanstaande vanaf 19.30 uur in het Stadshuis. Lees er meer over op deze website. Aanmelden kan door een mail te sturen naar city@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren