Ontwerp Regionale Energie Strategie aangepast: ruim baan voor participatie en geen onderzoek naar meer windmolens

Dinsdagavond 2 juni jl. is de Regionale Energiestrategie (RES) op initiatief van de Nieuwegeinse VVD en Lokale Vernieuwing gewijzigd en daarna aangenomen door de gemeenteraad van Nieuwegein. Hierdoor wordt er geen onderzoek gedaan naar nog meer windmolens in Nieuwegein en is er nog geen uitspraak gedaan over o.a. proefboringen naar aardwarmte bij het kruispunt A.C. Verhoefweg / Symfonielaan / Batauweg. De VVD wil eerst een gedegen participatietraject doorlopen, voordat de gemeenteraad  besluiten neemt over verschillende vormen van duurzame energie.

“Op voorhand al instemmen met de inhoud van een ontwerp RES, zou betekenen dat de randvoorwaarden al zijn vastgelegd en dat participatie beperkt wordt”, aldus VVD-raadslid Marco Diekstra.  Daarnaast hebben we al genoeg windmolens in onze mooie stad, dus van onderzoek naar nog meer windmolens in Nieuwegein kan wat ons betreft absoluut geen sprake zijn”.

Voor de VVD is duurzaamheid belangrijk, immers het gaat over onze toekomst. Maar zo’n transitie gaat alléén werken als we elkaar méé krijgen met de verandering. Dat betekent, aldus Diekstra 3 dingen:

  • Je moet mensen verleiden
  • Je moet mensen motiveren
  • En je moet mensen laten participeren

“Langs deze drie lijnen hebben we dit voorstel beoordeeld”, legt Marco uit. “Want energietransitie moet leuk zijn én mensen moeten méé willen doen. Dat betekent ook dat mensen er géén last van mogen hebben, niet gedwongen mogen worden om al hun spaargeld eraan te besteden, maar wel dat er naar hen geluisterd moet worden.”

“Op deze manier heeft de VVD naar het concept RES gekeken en met steun van Lokale Vernieuwing, de VSP, CDA, Ieders Belang en Groep Verdam hebben we kunnen zorgen dat het college alleen onderzoek gaat doen naar de potentie van zonnevelden langs Rijkswegen en niet naar windmolens. Ook is het voorstel niet inhoudelijk in stemming gebracht, zodat er maximale participatie kan plaatsvinden zonder dat de gemeenteraad van tevoren al verschillende besluiten heeft genomen.“

Diekstra: “De VVD  staat constructief – kritisch ten opzichte van het concept RES. Het is goed dat we niet afwachten, maar plannen maken over de toekomstige energievoorziening. Dat doen we niet in een gemeenteraad, maar samen met onze inwoners.“

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk