Onderzoek waterkwaliteit Batau Noord

In het water van de wijk Batau zijn in de voorgaande jaren watervogels met botulisme aangetroffen. Na verschillende maatregelen was er helaas ook in 2019 sprake van botulisme. Het is niet duidelijk hoe dat komt. Om de mogelijke oorzaak te onderzoeken, heeft het Waterschap De Stichtse Hooglanden afgelopen week zuurstofmeters geplaatst om de temperatuur van het water aan de Rendierweide en de Lamaweide on-line te meten. Met de uitkomsten hopen het waterschap en de gemeente inzicht te krijgen welke mogelijke maatregelen effectief kunnen zijn om botulisme in het water van de wijk Batau Noord te voorkomen.

Metingen
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het waterschapslaboratorium Aquaon. Zij hebben woensdag 6 mei jl. een waterkwaliteitsmeter in het water tussen de Rendierweide en de Lamaweide geplaatst. Tot en met oktober dit jaar meet dit apparaat ieder kwartier het zuurstofgehalte en de temperatuur van het water. Een tot twee keer per maand komt een medewerker van Aquon de meter controleren en onderhouden. Daarnaast doet het waterschap metingen langs de oevers.

Wat doen waterschap en gemeente al?
Botulisme is een natuurlijk verschijnsel dat helaas amper te voorkomen is. Dit neemt niet weg dat het waterschap en de gemeente Nieuwegein in een zo vroeg mogelijk stadium proberen om botulismeverschijnselen te signaleren en de dieren zo snel mogelijk op ter ruimen.

Een goede doorstroming van de watergangen kan van belang zijn om botulisme te voorkomen. Dus het waterschap probeert de watergangen zoveel mogelijk door te spoelen. Verder heeft het waterschap gebaggerd en er zijn borden geplaatst om het voeren van watervogels tegen te gaan.

Wat kunt u zelf doen en laten?
Vermijd water waarin dode dieren drijven. Raak dode dieren niet met blote handen aan. Laat uw hond ook niet zwemmen in of drinken van water waar botulisme geconstateerd is. Voer daarnaast geen eenden. Zowel het voeren. als de toename van het aantal eenden als gevolg daarvan verslechtert de waterkwaliteit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren