Onderzoek onder jongeren via internet

Hoe gaat het met de jongeren in de regio Midden Nederland? Wordt er op school gepest? Drinken of roken ze veel? Zijn ze te dik? Allemaal problemen waar een school en gemeente van moeten weten, willen ze er ook wat aan kunnen doen. Daarom houdt de GGD eens in de vier jaar een scholierenonderzoek onder jongeren van het voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs. Bijna alle scholen in Midden-Nederland doen in oktober en november mee aan dit digitale onderzoek. De resultaten worden gerapporteerd aan scholen en gemeenten zodat zij hun beleid kunnen afstemmen.

Dit grootschalige onderzoek wordt uitgevoerd onder de naam Schoolkracht. Alle 2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs en eerstejaars studenten van het middelbare beroepsonderwijs (ROC’s) vullen op school via internet een digitale vragenlijst in over diverse onderwerpen zoals gezondheid, pesten, roken, alcohol, voeding en vrije tijd. Op deze manier krijgen scholen en gemeenten een beter beeld van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van hun jongeren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk