Onderzoek naar verplaatsing warenmarkt

Marktkooplieden hebben het college gevraagd om de mogelijkheden van verplaatsing van de donderdag- en zaterdagmarkt te onderzoeken. Door ontwikkelingen verwachten zij dat verplaatsing positief is voor het functioneren van de markt in de toekomst. Het college gaat akkoord met het onderzoek. Bij het onderzoek worden marktkooplieden, winkeliers, horecaondernemers en bewoners betrokken. Alle relevante onderwerpen in relatie tot een locatie voor de markt worden in de analyse meegenomen. Het college verwacht rond de zomer de onderzoeksresultaten.

De Stichting Markten Nieuwegein waar marktkooplieden sinds de verzelfstandiging van de markt in verenigd zijn, diende het verzoek voor het onderzoek in. Voor de donderdagmarkt in Vreeswijk geldt dat marktkooplieden potentie zien in verplaatsing van de markt naar winkelcentrum Hoog-Zandveld. Het college wil eerst in samenspraak met alle partijen bekijken of er mogelijkheden zijn om de warenmarkt voor Vreeswijk te behouden. In tweede instantie kan een alternatieve locatie zoals winkelcentrum Hoog-Zandveld in het onderzoek meegenomen worden. Hierbij wordt ook gekeken of het aansluit bij de nieuwe winkelvisie.

De ondernemers van de zaterdagmarkt zien kansen voor het verplaatsen van de weekmarkt van parkeerterrein P-west naar het Stadsplein. Hiermee willen zij anticiperen op de toekomstige herontwikkeling van P-west en de verplaatsing van winkelhuurders uit het deel van Cityplaza nabij het tramstation. Nu de economie weer aantrekt, verwacht de warenmarkt dat de plannen voor invulling van het westelijk gedeelte van de binnenstad ook concrete vorm gaan krijgen. Ter voorbereiding op het verzoek ging de markt in gesprek met Wereldhave, eigenaar van Cityplaza en wethouder Johan Gadella van Economische Zaken.

In het onderzoek is aandacht en ruimte voor de meningen en wensen van betrokken partijen. De gemeente brengt partijen bij elkaar voor gesprek en gaat over de locaties van de weekmarkten. Alle relevante aspecten komen in de analyse aan de orde zoals veiligheidsaspecten waaronder bereikbaarheid voor hulpdiensten, parkeren, verkeer, samenloop met evenementen en terrassen.

De markt is per 1 januari 2015 verzelfstandigd. De Stichting Markten Nieuwegein, opgericht door en bestaande uit marktkooplieden, draagt zorg voor het houden van de warenmarkten. Doel van de verzelfstandiging is om de markten bedrijfsmatig en meer toekomstbestendig te maken. De gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor het aanwijzen van de locaties. In Nieuwegein zijn er elke week drie markten. Een dinsdagmarkt met vijftien ondernemers op het Muntplein. De donderdagmarkt met veertien ondernemers in Vreeswijk en de drukste markt op zaterdag met 48 ondernemers op P-west bij winkelcentrum Cityplaza.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren