Onderzoek havenontwikkeling Het Klooster

Provincie Utrecht wil onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van een binnenvaart overslagstation op bedrijvenpark Het Klooster. Dat laat de provincie in een voortgangsrapportage over havenontwikkeling op Het Klooster weten. Eerder startte de provincie in samenwerking met de gemeente een onderzoek naar de mogelijkheden van een containerterminal. Uit dat onderzoek is gebleken dat er onvoldoende markt is voor een volwaardige containerterminal. Het college van B&W heeft besloten om medewerking te verlenen aan het onderzoek naar het alternatief van een binnenvaart overslagstation. De resultaten van het onderzoek moeten eind van dit jaar leiden tot een weloverwogen beslissing door beide besturen.

Bij een marktconsultatie in de regio is gebleken dat er concrete interesse is voor een binnenvaart overslagstation. Vanwege economische ontwikkelingen en capaciteit van containerterminals in Utrecht en Tiel was dat voor een volwaardige containerterminal in Nieuwegein niet meer het geval. Bij een binnenvaart overslagstation gaat het om op- en overslag van bouwstoffen gecombineerd met een beperkte overslagvoorziening voor containers. Hiermee is het meer gericht op de lokale markt en zorgt het voor ontlasting van het lokale wegennet. De provincie geeft aan dat de impact van een dergelijke overslagvoorziening op verkeer en naar verwachting ook geluid kleiner is dan die van een volwaardige containerterminal. Het college laat aspecten als verkeer en geluidsbelasting en een brede onderbouwing van effecten voor Het Klooster en Nieuwegein meenemen in het onderzoek naar de haalbaarheid van een binnenvaart overslagstation.

De functie van binnenvaart overslagstation past bij Het Klooster. Het Klooster is bedoeld voor onder andere logistieke bedrijven voor transport, distributie, opslag en overslag in milieucategorie 1 t/m 4 en de lichte klassen van milieucategorie 5. Uit het onderzoek dat gedaan is naar de locatiekeuze voor een containerterminal kwam de locatie zuidelijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal het gunstigste uit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren