Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010

Het is van belang dat alle kinderen met een taalachterstand worden bereikt zodat mogelijke achterstanden op de langere termijn worden weggewerkt c.q. verminderd.Daarom is in overleg met de partners uit het onderwijs, zorg en welzijnswerk, een verruimde definitie geformuleerd die het beste aansluit bij de doelgroep voor de voorschoolse periode VVE (voor- en vroegschoolse educatie).. Het colllege heeft ingestemd met de verruiming van de definitie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren