Ondertekening convenant Maatschappelijke Stage 2017-2020

Afgelopen donderdag 17 november tekenden de wethouders van de gemeente Nieuwegein, IJsselstein en Vianen, directieleden van Anna van Rijncollege, Oosterlichtcollege, De Baanbreker en Calscollege met daaraan verbonden manager van MOvactor het derde convenant Maatschappelijke stage (MaS). Dit is bijzonder omdat de wettelijke verplichting voor de Maatschappelijke Stage voor middelbare scholieren er niet meer is.

De gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en Vianen en de directies van bovengenoemde scholen achten de maatschappelijke stage zo belangrijk dat ze hebben besloten dat deze regionaal moet blijven bestaan. Tijdens de stage doen zij vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een sportvereniging of bij een evenement. Zo kunnen jongeren tijdens hun schooltijd een bijdrage leveren aan de samenleving.

Annemiek Postma, huidig projectleider Maatschappelijke Stage, blikt terug: ‘Acht jaar geleden zijn we gestart met het eerste convenant als een voorzichtige pilot. In eerste instantie was er enige scepsis over de MaS. Dit gold zowel voor de organisaties, als voor de scholen.’

‘Vier jaar geleden was duidelijk dat die scepsis onterecht was. Stagebieders gaven aan niet te weten wat zij zonder al die Masleerlingen zouden moeten om hun activiteit of evenement te laten slagen, terwijl ze zich eerst afvroegen of deze jongeren wel in te zetten waren binnen hun organisatie.’

‘Nu, nog weer 4 jaar verder, is de MaS vanzelfsprekend voor organisaties en leerlingen. Het aantal MaS organisaties groeit nog steeds gestaag en er is voor elke leerling wel iets dat bij hem past. Dat is goed, want lang niet elke leerling begrijpt het belang van de MaS. Wanneer je aan kunt sluiten bij de belevingswereld van de leerling is dat heel mooi en heb je een grotere kans op een vrijwilliger voor de toekomst.’

Met dit nieuwe convenant hebben alle partijen wederom de intentie uitgesproken om te kijken hoe de voordelen van MaS onderhouden blijven en de komende vier jaar verder geborgd worden binnen de regio.

toast-convenant-2017-2020

Op de foto: Projectleider Annemiek Postma, directeur Dineke van der Hulst namens Oosterlicht College, afdelingsleider Pepijn Wassenaar namens Calscollege, manager Jeannette Smiesing, namens MOvactor, wethouder Marijke van Beukering namens gemeente IJsselstein, directeur Frank Cok namens de Baanbreker en wethouder Hans Adriani namens gemeente Nieuwegein, Directeur Elly Dumond namens Anna van Rijncollege en Wethouder Marcel Verweij namens gemeente Vianen waren helaas verhinderd en tekenen het convenant op een later tijdstip.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk