Ondernemerskring Nieuwegein op PEN

De Ondernemerskring Nieuwegein (OKN) is een ‘business club’ en heeft ruim 100 leden. Bedrijven uit Nieuwegein en de regio hebben zich aangesloten bij de Ondernemerskring met als doel elkaar te stimuleren in het ondernemerschap in de ruimste zin van het woord. Ook nu zijn ze aanwezig op De Digitale Stad Nieuwegein

Wat biedt de Ondernemerskring? Het bevorderen van kennisoverdracht en contacten tussen de leden onderling en ondernemers buiten de vereniging

het organiseren van bijeenkomsten, waaronder thema-avonden

het uitbreiden van de relatiekring van de aangesloten leden, het zogenaamde netwerken. Voor meer informatie kijkt u op hun website.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk