Officiële uitreiking Activiteitenverslag De tweede verdieping aan wethouder Van Engelen

In 2021 gebeurde er weer veel bij bibliotheek De tweede verdieping. Deze hoogtepunten/activiteiten en meer staan genoemd in het Activiteitenverslag 2021 van bibliotheek De tweede verdieping. Wethouder John van Engelen (met onder meer cultuur in de portefeuille) kreeg op 13 april dit verslag officieel uitgereikt door Roel Zuidhof, directeur-bestuurder van De tweede verdieping.

Roel Zuidhof (links) met rechts wethouder John van Engelen

In het kleurrijk vormgegeven verslag is te lezen wat de hoogtepunten en activiteiten waren van de bibliotheek in 2021. Zo kwam er een nieuwe bestuurder, wist de bibliotheek ondanks de impact van Corona heel veel dienstverlening overeind te houden en kon het zelfs extra dienstverlening realiseren voor de inwoners. Ook steeg het ledenaantal met 269 leden. Momenteel heeft de bieb 8.384 leden en had zij 298.647 drempeloverschrijdingen en leende de bieb 125.223 boeken uit.

Daarnaast werd de bieb aangemerkt als essentiële dienstverlening, steeg het ledenaantal met 269 leden, ontving het een innovatiesubsidie voor de conferentie Positieve Gezondheid 2022 en kreeg het een nieuwe certificering toegekend van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk Cultuur en Taal. Deze en meer hoogtepunten staan genoemd in het Activiteitenverslag 2021 van bibliotheek De tweede verdieping.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk