Noodlokalen basisscholen Galecop

Om het tekort aan primair onderwijs in de wijk Galecop op te vangen, zijn er drie noodgebouwen geplaatst. Het is de bedoeling om de bestaande scholen uit te breiden. De noodlokalen worden daarna gesloopt. De gemeente is hierover in gesprek met de drie scholen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de uitbreiding van deze scholen nog minstens twee jaar duren. Tot die tijd zal dus gebruik moeten worden gemaakt van de noodlokalen.

Een van de noodlokalen, het gebouw aan de Galecopperdijk 1 ten oosten van de sporthal, is in 1999 geplaatst met een artikel 17 vrijstelling. Deze vrijstelling loopt in november 2003 af. Een verlenging van de artikel 17 vrijstelling is niet mogelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat voor die datum geen passende oplossing voor de herhuisvesting van deze lokalen mogelijk is. Het college stelt daarom voor het gebouw op de huidige locatie te handhaven tot het moment dat de permanente uitbreiding is gerealiseerd. Hiervoor moet een artikel 19 vrijstellingsprocedure worden gestart.

Binnenkort wordt hiervoor een bouwaanvraag met ingediend. Deze aanvraag wordt gepubliceerd in de Molenkruier en zal vanaf de publicatie vier weken ter inzage liggen in het gemeentehuis. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. Op basis van de ingediende zienswijzen besluit het college of ze de vrijstelling zal verlenen. Als het college de vrijstelling heeft verleend, is het mogelijk om tegen dit besluit binnen zes weken een bezwaar in te dienen. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: