Nieuwjaarstoespraak burgemeester Frans Backhuijs

Traditioneel wordt in de eerste week van januari het Nieuwjaarsfeest gehouden in Nieuwegein. Afgelopen maandag werd dit feest gevierd in theater De Kom, dit met veel muziek en dans en natuurlijk met de uitreiking van het Jongerenlintje. Ruim 600 inwoners genoten van het Nieuwjaarsfeest. Burgemeester Frans Backhuijs hield daar zijn Nieuwjaarstoespraak. Traditioneel zetten wij deze toespraak integraal op De Digitale Stad Nieuwegein, zodat ook alle andere inwoners dit kunnen lezen. Hieronder ziet u zijn toespraak.

Burgemeester Frans Backhuijs: ‘De eerste week van 2019 is alweer bijna aan zijn einde. Maar vandaag tijdens dit Nieuwjaarsfeest, dat u wordt aangeboden door De Kom, Bibliotheek De Tweede Verdieping, Movactor, Merwestein en de gemeente Nieuwegein, wil ik u namens ons allen een geweldig 2019 wensen, een jaar met veel nieuwe successen, voorspoed en ook gezondheid. Maar ook een jaar waarin iedereen de kracht kan vinden om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen. Fijn om te zien dat u weer met zo veel naar dit nieuwjaarsfeest bent gekomen.’

‘Het Nieuwjaarsfeest is een moment van terugkijken en vooruitblikken. U zag net een paar hoogtepunten van het afgelopen jaar. Lang niet alle hoogtepunten, want daarvoor is deze avond te kort. Het laatste beeld was de bouw van de derde sluiskolk van de Prinses Beatrixsluis en dat is een mooi bruggetje naar 2019, want over een maand op 6 februari zal Prinses Beatrix de opening verrichten.’

‘Ik wil op dit moment nog even terugkijken naar de jaarwisseling. Een jaarwisseling die onrustiger is verlopen dan de afgelopen jaren. Ik begrijp niet waarom iets dat een feestje moet zijn met zoveel vernielingen en geweld gepaard moet gaan. Ook begrijp ik niet waarom het gebruik van vuurwerk niet beperkt blijft tot het gebruik van legaal vuurwerk tijdens de uren dat het mag. Zo ingewikkeld zijn deze regels toch niet, regels die democratisch zijn vastgesteld. Naar mijn mening is iedereen gehouden zich aan deze democratische regels te houden, ook al ben je het er persoonlijk niet mee eens. Dat is de basis van onze democratische rechtsstaat. Het is dit jaar precies 100 jaar gelden dat het Algemeen Kiesrecht werd ingevoerd, juist om iedereen een stem te geven in het bestuur van het land, de provincie en de gemeente waar men woont. Ik ga er zo meteen nog wat uitgebreider op in.’

‘Het komende jaar staan we ook in Nieuwegein en de regio voor veel nieuwe uitdagingen. Onze regio is succesvol op tal van terreinen. Zo gaat het economisch voorspoedig. Maar dat zorgt ook voor nieuwe vragen, zoals hoe kunnen we zorgen dat ook echt iedereen merkt dat het beter gaat? Hoe kunnen we zorgen dat iedereen in deze regio de woning kan vinden die hij of zij zoekt? Hoe houden we de regio bereikbaar en tot slot hoe zorgen we dat we de goede antwoorden vinden op de klimaatverandering en de noodzakelijke energietransitie? Er zullen besluiten genomen moeten worden waar niet altijd iedereen het mee eens is. Het zal de kunst zijn om besluiten te nemen die goed zijn voor onze gezamenlijke toekomst en op een zo groot mogelijk draagvlak kunnen rekenen.’

‘In zijn kersttoespraak zei Koning Willem Alexander dat mensen samen meer kunnen bereiken en oog moeten hebben voor het gedeelde belang. Dat betekent dat mensen daarover met elkaar in gesprek gaan en samen zoeken naar de overeenkomsten, de zaken waar men het over eens is en niet blijven hangen in het uitvergroten van de verschillen, de zaken waar men niet over eens is. Het betekent ook dat er de bereidheid is om compromissen te sluiten, te geven en te nemen. Je eigen mening eventueel bij te stellen in het belang van de groep of samenleving waar je deel van bent.’

‘Ik spreek hier de hoop en de verwachting uit dat het ook in Nieuwegein lukt om zo samen tot besluiten te komen waarvan we kunnen zeggen dat dit het beste voor Nieuwegein en zijn inwoners is, ook al is iemand het persoonlijk misschien niet helemaal mee eens. Gelukkig zie ik veel goede voorbeelden op dit vlak in onze mooie stad. Zeker als het gaat om kleinere initiatieven in wijken en buurten. Maar als het gaat over besluiten die over grote ontwikkelingen gaan en die pas over een langere termijn spelen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van het centrum (City), de klimaatverandering of de energietransitie, dan hebben mensen onvoldoende het gevoel dat men daar op een voldoende manier bij betrokken wordt of voldoende invloed op heeft. Het raakt mensen, maar tegelijkertijd heeft men misschien het gevoel dat hun persoonlijke inzet niet echt bijdraagt aan de oplossing. Soms ontstaat er dan ook verzet tegen veranderingen.’

‘In het afgelopen jaar heb ik opnieuw veel inwoners gesproken en heb ik ook veel e-mailberichten mogen ontvangen. Daarbij valt mij op dat vrijwel iedereen op zijn of haar manier een bijdrage wil leveren aan een betere buurt en samenleving. Als men problemen aankaart, dan heeft men ook vaak wel een idee voor een oplossing. Dat vrijwel ook iedereen begrijpt dat we ingrijpende maatregelen op de langere termijn moeten nemen op het gebied van milieu, energie, verkeer en wonen. Maar dat het tegelijkertijd moeilijk is als die maatregelen op korte termijn mensen persoonlijk raken. Her en der zie je in Europa en ook in Nederland dat dit tot verzet leidt.’

‘Als ik dit weer terug breng naar de Nieuwegeinse schaal dan betekent dit dat we als gemeente (zowel ambtelijk als bestuurlijk) goed met inwoners en ondernemers in gesprek moeten blijven. Maar ook andere organisaties, zoals scholen (want laten we de jongeren niet vergeten) en verenigingen zullen mee moeten doen. Daarbij zullen we de echte feiten moeten kennen, zullen we naar elkaars meningen moeten luisteren en moeten zoeken naar overeenkomsten en niet naar de verschillen, om zo tot de beste besluiten te komen voor Nieuwegein, voor de korte termijn en zeker ook voor de lange termijn.’

‘U ziet het, in de huidige tijd is democratie veel meer dan af en toe je stem uit brengen. Democratie betekent ook samen het goede gesprek voeren. Dit jaar staan er weliswaar 3 verkiezingen voor de deur: in maart voor Provinciale Staten en het Waterschap en in mei verkiezingen voor het Europees Parlement. Natuurlijk is het van belang dat u gebruik maakt van uw stemrecht. Niet voor niets is er 100 jaar geleden hard voor gestreden om het Algemeen Kiesrecht voor iedereen in te voeren. Democratie is het fundament van onze samenleving en dat fundament houden we samen in stand. Niet alleen door verkiezingen te houden, maar door dagelijks met elkaar in gesprek te zijn en samen te werken aan de oplossingen die nodig zijn om ook op de langere termijn een leefbare samenleving voor iedereen te kunnen bieden. Die gesprekken gaan over veiligheid, werk, wonen, milieu, energie, vrijetijd, opvoeden, zorg, verkeer, technologie en veel meer. U hoort het goed, ik spreek steeds over het gesprek voeren en niet over het debat aangaan. Want in het debat probeert men meestal het verschil te benadrukken terwijl we naar overeenkomsten moeten zoeken om tot gezamenlijke oplossingen te komen.’

‘Samenwerken is volgen onze Koning de rode draad die door onze geschiedenis loopt, ook door de korte geschiedenis van onze stad die nog net geen 50 jaar oud is. Het zijn samenwerkende Nieuwegeiners die, ondanks alle verschillen, zorgen voor een mooie toekomst voor onze stad en zijn inwoners. Ik wens ons samen een mooi 2019, zoekend naar overeenkomsten in alle diversiteit die Nieuwegein te bieden heeft.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren