Nieuwegeinse kunstenaar Jan Naezer naar internationale triënnale voor hedendaagse grafiek in Rusland

De in Nieuwegein wonende kunstenaar Jan Naezer maakt met een serie etsen deel uit van de Nederlandse vertegenwoordiging op de derde internationale triënnale voor hedendaagse grafiek in het Rijksmuseum voor moderne kunst te Novisibirsk in Rusland. De opening van de Grafiektriënnale vindt plaats op 16 september in het Novosibirsk State Art Museum.

Jan Naezer

Jan Naezer is, zowel in Nederland als daarbuiten, een bekende naam in de grafische wereld. Hij werkte in Nederland, Frankrijk (Parijs) en Duitsland (Berlijn). Jan Naezer heeft naam gemaakt met zijn etsen die een eigen, herkenbare beeldtaal laten zien. Die beeldtaal is non-figuratief en bestaat uit een aantal vlakken, doorgaans in één kleur, die verbonden lijken door een scharnierend of verbindend element. Dit levert intrigerende beelden op die de kijker aanzetten tot langdurig observeren.

Zijn etsen zijn altijd een combinatie van verschillende diepdruktechnieken met hoogdruk en bij gelegenheid ook Chine collé. Zijn kleurgebruik is gereserveerd. Bruin, blauw, geel en rood zijn dominant, maar steeds in isolement. Naezer mengt zijn kleuren niet en past ze evenmin naast elkaar toe in een ets. Hoewel de verbindende vormen in zijn werk soms aan (fragmenten van) lettertekens doen denken, blijft zijn beeldtaal consequent non-figuratief. In overeenstemming hiermee geeft Naezer zijn werken dan ook geen anekdotische titels. Ze worden voorzien van een doorgaande nummering.

Jan Naezer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn buitengewone verdiensten als beeldend kunstenaar en daaraan gerelateerde activiteiten. In januari 2022 verschijnt een monografie over het werk en leven van Jan Naezer. Het eerste exemplaar wordt dan aangeboden aan de heer Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk