Nieuwegeinse gemeenteraad tegen windmolens in polder Rijnenburg!

Een kleine meerderheid van de gemeenteraad in Nieuwegein is tegen de plannen van de gemeente Utrecht om grote windmolens in de Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen. Op initiatief van de VSP, samen met het CDA, Lokale Vernieuwing, Groep Verdam, Ieders Belang en de VVD, stuurt de raad van Nieuwegein een brief aan de gemeenteraad van Utrecht met daarin het advies zich uit te spreken tégen windmolens in de polder. Het besluit volgt na een drukbezochte commissievergadering over de plannen van de gemeente Utrecht om in het gebied Rijnenburg en Reijerscop windturbines te plaatsen.

“De inwoners van Nieuwegein zijn uiterst bezorgd over de nadelen van de windturbines voor mens en leefomgeving, nu de gemeente Utrecht deze zo dicht bij onze gemeente heeft gepland”, aldus VVD raadslid Kelly Vizee. “Met name de horizonvervuiling, slagschaduw en de geluidsoverlast baren onze inwoners zorgen. Zorgen die de Gemeente Utrecht niet serieus neemt, ondanks een uitgebreid participatietraject. Wij willen dat onze inwoners gehoord worden en dat rekening wordt gehouden met hun belangen.”

Volgens het voorzorgprincipe zou het college van B&W juist dicht bij woonwijken duurzaamheidplannen zonder windmolens moeten ontwikkelen. De overheid dient immers altijd beschermende maatregelen te nemen tegen mogelijk schadelijke effecten van een situatie, ook als die effecten nog niet onomstotelijk zijn bewezen. Dat geldt ook als het gaat om bewoners die net over de gemeentegrens wonen! Eerder riep de Nieuwegeinse VVD daarom de Utrechtse gemeenteraad al op met klem niét te kiezen voor een duurzaamheidvariant met windturbines.

Gezien het grote tekort aan woningen, maakt de Nieuwegeinse VVD zich liever hard voor woningbouw in de polder Rijnenburg. Kelly Vizee licht toe: “De doorlooptijd van windturbines, inclusief besluitvorming, uitwerken van de plannen, het neerzetten van de windturbines en het rendabel maken ervan duurt zo’n 25 jaar. Dat betekent dat het gebied de komende 20 jaar op slot voor woningbouw, terwijl er volgens de NVM en minister Ollongren tot 2040 maar liefst 1 miljoen extra woningen nodig zijn. Windmolens zijn voor ons daarom onbespreekbaar en we hopen van harte dat de Utrechtse gemeenteraad het advies van de Nieuwegeinse raad overneemt en tegen windmolens in de polder gaat stemmen!”

6 thoughts on “Nieuwegeinse gemeenteraad tegen windmolens in polder Rijnenburg!

 1. C.Tuinder

  Goed zo gemeenteraad! Luisteren naar haar verontruste burgers. Bravo!!

 2. Karel ,43.

  Hoera t kwartje is gevallen.

 3. Jos W.

  Een gemiste kans. Nieuwegein bouwt wel windturbines op eigen grond (Het Klooster), maar gunt zijn buurman Utrecht geen Duurzame Energie-opwekking. Woningbouw ná 2030 is vroeg genoeg; eerst steden verdichten, dan pas de polder volbouwen.

 4. Linda

  Eindelijk. Het is geen gemiste kans. Deze enorme windturbines hebben de potentie om zoveel ellende te veroorzaken dat het simpelweg onverantwoord is om hier toch mee door te gaan. Daarnaast is de tijdslijn niet kloppend met de huizenbouw. Het is de enige correcte conclusie om hier niet mee door te gaan.

 5. R. Kuipers

  Het is goed om te constateren dat de Gemeenteraad van Nieuwegein een duidelijke visie heeft voor de leefbaarheid binnen de gemeente.
  Daarbij wordt het belang van een goede, veilige en gezonde woonomgeving voor de huidige bewoners en toekomstige bewoners op de eerste plaats gesteld.
  Chapeau!

 6. Gerard

  Waarom was het niet slim als kleine meerderheid in de raad tegen windmolens in Rijnenburg te zijn?
  De Utrechtse raad beslist daarover, men vroeg alleen een zienswijze van de Nieuwegeinse raad. De Utrechtse raad heeft van de 45 zetels er 22 voor GroenLinks en D66. Het college bestaat uit deze partijen samen met de Christenunie.
  Het is dus zonneklaar dat daar de meerderheid voor windmolens is.
  Daarom was het raadsvoorstel waarin stond wat er leefde in de raad en bij bewoners en welke bezwaren men zag en welke voorwaarden men aan eventuele plaatsing stelde veel slimmer. Nu worden die voorwaarden niet meegewogen, want het bericht is alleen: wij willen geen windmolens!
  De grootste overlast kan slagschaduw en geluid zijn. Horizonvervuiling is een gezocht argument omdat vanuit Nieuwegein men geen wijds uitzicht heeft over een prachtig gebied waarin windmolens zijn geplaatst.
  In de voorwaarden stond juist dat we de molens zo geplaatst willen zien dat slagschaduw en geluid voor Nieuwegeinse bewoners geen overlast geven. Desnoods door wat minder molens te plaatsen.
  Liever woningbouw dan windmolens klinkt leuk, maar is niet realistisch. Dat kan pas als het verkeer van en naar die woningen goed is geregeld en daar moet het rijk aan bijdragen, dat kan niet door de gemeentes worden betaald.
  Alles tot 2030 is al gepland en daarna kan het nog jaren duren voordat het rijk daar geld voor uittrekt. En dan moet het nog worden aangelegd.
  Wij willen beslist niet dat het verkeer via de wijkwegen in Nieuwegein wordt afgewikkeld! Dus eerst goede aansluitingen op de snelwegen en openbaar vervoer en dan pas bouwen. Tegen die tijd zijn de windmolens ook weer verdwenen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren