Nieuwegein wil geen gasaansluiting meer in nieuwbouwwoningen

Nieuwegein wil in 2040 klimaatneutraal zijn, dat betekent dat er net zo veel duurzame energie opgewekt moet worden als dat er verbruikt wordt. Op de Dag van de Duurzaamheid liet Nieuwegein, samen met dertien andere gemeentes in Utrecht, weten vanaf nu alleen nog maar nieuwbouwwoningen te willen bouwen zónder gasaansluiting. De eerste aardgasvrije wijk is al in aanbouw. Wat betekent wonen zonder aardgas voor inwoners van Nieuwegein?

Energieneutraal Nieuwegein 2040
Nieuwegein heeft als streven om in 2040 al klimaatneutraal te zijn. Om dit doel te kunnen realiseren moet er echter nog veel gebeuren; op dit moment is het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nieuwegein nog maar 4%. Daarom heeft de gemeente Nieuwegein de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040’ ontwikkeld. Volgens deze routekaart moet Nieuwegein jaarlijks 4,5% energie besparen, en moet het aandeel duurzaam opgewekte energie elk jaar met 9% groeien. Om dit te bereiken moeten woningen in Nieuwegein energiezuiniger gemaakt worden, wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheid voor een tweede windmolenpark en moet ten minste één wijk aardgasvrij worden.

Aardgas is in Nederland de meest gebruikte brandstof. Het is een fossiele brandstof, wat betekent dat aardgas een gegeven moment op raakt. Daarnaast komt er CO2 vrij bij de verbranding hiervan, en dat draagt bij aan de opwarming van de aarde. In het klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd dat de opwarming van de aarde tot 1,5 graad moet worden beperkt. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen moeten we stoppen met aardgas.

Alternatieven voor aardgas
Alternatieven voor aardgas zijn warmtenetten, elektrische oplossingen en biogas. Aardgasvrij wonen is momenteel nog duurder dan wonen mét aardgas. Daarnaast zal de afschaffing van aardgas gevolgen hebben voor de energiemarkt. Bij aansluiting op een warmtenet of gebruik van elektrische oplossingen is namelijk geen gasaansluiting meer nodig.

Warmtenet
Voor aansluiting op een warmtenet betaalt een huishouden een vast bedrag per maand. Op dit moment is er nog maar één partij die een warmtenet aanbiedt, maar in de toekomst zullen er meerdere warmteleveranciers komen. Er ontstaat dan meer concurrentie, waardoor de kosten voor een warmtenet omlaag gaan. Huishoudens kunnen dan zelf kiezen bij welke warmteleverancier ze aangesloten willen zijn. Net zoals huishoudens nu energie vergelijken, kunnen ze dan verschillende warmteleveranciers vergelijken.

Elektrische oplossingen
Bij elektrische oplossingen zoals een warmtepomp en inductie, is de kans aanwezig dat er niet genoeg elektriciteit wordt opwekt. De stroomrekening is dan extra hoog. Er worden ook all-electric woningen gebouwd, die wekken met zonnepanelen net zoveel op als ze verbruiken. Hierdoor zijn deze woningen energieneutraal en is er geen energiecontract meer nodig.

Biogas
Met biogas is er nog wel een energiecontract voor gas nodig. De gasrekening zal met biogas wel een stuk hoger zijn. Biogas is op dit moment namelijk duurder dan aardgas, omdat het slechts beperkt beschikbaar is.

Aardgasvrije wijk Rijnhuizen
De eerste aardgasvrije wijk in Nieuwegein is al in aanbouw. Naast het kasteel Rijnhuizen en het oude Fort Jutphaas worden nieuwbouwwoningen gebouwd, het gaat hier om all-electric woningen. Wethouder Peter Snoeren vertelde hierover aan het Algemeen Dagblad: “In augustus zijn de eerste woningen opgeleverd van nieuwbouwproject ‘Kroon op Jutphaas’ in de wijk Rijnhuizen. Het project van totaal 56 woningen is gebouwd volgens het ‘nul op de meterconcept’. Voor de energieopwekking zijn alle woningen voorzien van een individuele warmtepompinstallatie met een eigen bodembron en daarnaast zijn er zonnepanelen geplaatst.”

Een blik in de nieuwe wijk Rijnhuizen

Geen aardgas bij nieuwbouw
Nieuwegein laat het niet bij één wijk. Op de Dag van Duurzaamheid bracht de gemeente, samen met dertien andere gemeentes in de regio Utrecht, naar buiten geen gasaansluiting meer te willen plaatsen in nieuwbouwwoningen. Het is bij nieuwbouw namelijk relatief makkelijk om vanaf het begin te verwarmen met hernieuwbare energie, in plaats van met aardgas.

2 thoughts on “Nieuwegein wil geen gasaansluiting meer in nieuwbouwwoningen

  1. Johan

    De eerste aardgasvrije wijk al in aanbouw? Volgens mij zijn heel Galecop en grote delen van Batau al tientallen jaren aardgasvrij….

  2. hessel

    Volgens mj is heel Merwestein ook gebouwd zonder gasaansluitingen. Ik moet wel melden dat koken op gas veel prettiger is dan met electriciteit. Wat ik zo goed als zeker weet is dat wij met stadsverwarming voor de gek worden gehouden, de kosten zijn hoger dan als je een eigen ketel (op gas) hebt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren