Nieuwegein vraagt bewoners mee te denken over A12-zone

De gemeente Nieuwegein betrekt haar inwoners bij de gesprekken over de toekomst van de A12-zone. Het gebied aan weerszijden van de snelweg A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten is aangewezen als kansrijke locatie om nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied te realiseren.

De ring rondom Utrecht is een van de meest geschikte gebieden om de komende decennia nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied te realiseren. De A12 zone maakt daarvan onderdeel uit. Delen van de A12 zone liggen in Nieuwegein, Houten en Utrecht. Voor Nieuwegein gaat het om de Galecopperzoom, de tramremise, de Liesbosch en Laagraven-Oost.

Belangrijk
Nieuwegein wil van haar inwoners weten waar zij in de onderhandelingen met andere overheden op moet inzetten. Wat vinden Nieuwegeiners het belangrijkst? Hoe kan de toekomstige A12 zone de gemeente verbeteren? De gemeente heeft bureau Tertium als onafhankelijke partij gevraagd om deze gesprekken vorm te geven. In de afgelopen weken hebben er verschillende interviews en gesprekken plaatsgevonden met individuele inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Nieuwegein.

Bijeenkomsten
In mei organiseert de gemeente twee bijeenkomsten waarin Nieuwegeiners in gesprek kunnen over de onderwerpen die hen het meest aan het hart gaan. Deze staan gepland op de volgende data:

  • Dinsdag 17 mei van 16.30 – 21.00 uur in het Stadshuis
  • Donderdag 19 mei een online bijeenkomst van 19.30 – 21.00 uur.

ijdens de bijeenkomsten geeft de gemeente een toelichting op de ontwikkelingen. Ook is er een informatieplein ingericht waar verschillende medewerkers van de gemeente in gesprek gaan met bezoekers over de vraagstukken rondom de nieuwe woningen en bedrijven, mobiliteit, voorzieningen en behoud en versterking van groen. Daarnaast wordt een documentaire vertoond waarin verschillende bewoners en ondernemers hun zorgen, wensen en ideeën delen over de toekomst van de A12 zone delen.

Aanmelden
Om u aan te melden en voor meer informatie gaat u naar deze website. Op die website staan ook korte filmpjes waarin wordt uitgelegd wat de achtergronden zijn bij het project, en hoe Nieuwegeiners kunnen meedenken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk