Nieuwegein voor het gerecht vanwege gronddeal met Shell

De gemeente Nieuwegein staat donderdag 24 februari aanstaande voor het gerecht vanwege een gronddeal met Shell. De oliemaatschappij zou groen licht krijgen om een nieuw tankstation te bouwen in Het Klooster als Shell haar bestaande LPG-tankstations langs de A.C. Verhoefweg en de Plettenburgbaan in Nieuwegein opheft.

Nieuwegein wil de LPG-pompen daar graag weg hebben omdat vanwege de veiligheid in een cirkel van 40 meter meter geen mensen mogen wonen. Op dit moment worden veel kantoren rond de Plettenburgerbaan bijvoorbeeld verbouwd tot woningen. Ook in de wijk Blokhoeve staan woningen gepland in de buurt van het benzinestation.

Ten behoeve van de bouw van het nieuwe tankstation is tussen de gemeente Nieuwegein en Shell op 25 november 2020 een onderhandse koopovereenkomst tot stand gekomen, zonder het doorlopen van een openbare biedingsprocedure. Dit terwijl de gemeente Nieuwegein wist dat ook andere partijen wensten mee te dingen in de gronduitgifte om tevens een tankstation te kunnen exploiteren.

De handelwijze van de gemeente Nieuwegein is mogelijk in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (zoals het gelijkheidsbeginsel). Voornoemde beginselen spelen al langer een rol bij de uitgifte van gronden door publiekrechtelijke organen. Inmiddels heeft ook de Hoge Raad zich uitgelaten over een vergelijkbare kwestie. Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad namelijk geoordeeld over de verkoop van een perceel door de gemeente Montferland aan een private partij (projectontwikkelaar). De mogelijke gevolgen van het arrest van de Hoge Raad houden de gemoederen sindsdien behoorlijk bezig, met name in de vastgoedpraktijk. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft met spoed de landsadvocaat gevraagd om advies in deze kwestie.

Op donderdag 24 februari 2022 om 09:00 uur zal de rechtbank Midden-Nederland de kwestie die heeft geleid tot de onderhandse verkoop van grond door de gemeente Nieuwegein aan Shell behandelen. Gelet op de uitspraak van de Hoge Raad van november 2021 begeeft de gemeente Nieuwegein zich op glad ijs en wordt naar alle waarschijnlijkheid een bom gelegd onder de plannen van de gemeente Nieuwegein en Shell op het bedrijventerrein Het Klooster.

De rechtbank Utrecht heeft aangegeven dat de zitting door problemen met de personele bezetting digitaal zal plaatsvinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk